FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott06/05/2018

Spärrtid vid fortkörning

Hej undrar hur länge körkortet kan vara indragen på grund av fort körning hastigheten var 110 körde 142 ,körkortet var utlänsk som tyvärr har gått ut för 3 dagar sen vilket jag inte viste

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Utländskt körkort:
Ett utländskt körkort får användas i Sverige förutsatt att det är giltigt i landet där det utfärdats, föraren inte har ett svenskt körkort, bytt sitt utländska körkort mot ett svenskt sådant eller haft ett svenskt körkort som återkallats. Om det är ett körkort utfärdat utanför EES får föraren inte heller ha varit folkbokförd i Sverige i mer än ett år för att det utländska körkortet ska gälla, se 6 kap. 1 och 2 §§ körkortslagen.

Viktigt är att trots att man använder ett utländskt körkort tillämpas svensk lag. Samma regler som gäller för återkallelse av svenska körkort gäller även för utländska körkort, se 6 kap. 5 § körkortslagen.

Återkallelse av körkort:
Du har fått ditt körkort återkallat på grund av fortkörning. Ett körkort kan bli indraget i det fall man överskrider den tillåtna hastighetsgränsen, se 5 kap. 3 § körkortslagen. Av förarbeten till lagen framgår att ett överskridande av 30 km/h, på en väg med högre hastighet än 30 km/h är av den art att det kan bli fråga om återkallelse av körkort. Att köra 142 km/h på en väg med högsta hastighet 110 km/h innebär ett överskridande med 32 km/h och återkallelse är där med aktuellt. Se Prop 1992/93:189 s 4.

Spärrtid:
Får man sitt körkort indraget på grund av t ex. fortkörning påbörjas en spärrtid. Spärrtid kallar man den tid som föraren måste vänta innan hen igen kan få ett nytt körkort utfärdat. Spärrtiden löper i minst 1 månad och i högst 3 år. Vid bedömning över hur lång spärrtiden ska vara utgår man från trafikbrottets svårighetsgrad. Omständigheter som kan påverka är bland annat behovet av körkort, tidigare körkortsingripanden samt hur lång tid det har hunnit gå från dess att brottet begicks och körkortsingripandet äger rum. Se 5 kap. 6 § körkortslagen.

Exakt hur lång tid ditt körkort blir indraget är svårt att svara på då det även beror på andra omständigheter men det lär röra sig om några månader.

Vad händer nu?
Jag förutsätter att polisen stoppat dig då du överskridit hastighetsgränsen på den väg du med bil färdats. Polisen skickar inom 48 h ärendet vidare till transportstyrelsen som därefter kommer skicka en underrättelse till dig. När du får denna underrättelse har du möjlighet att yttra dig. I yttrandet kan du t ex. förklara ditt behov av körkortet vilket kan bli anledning för en kortare spärrtid. När ditt yttrande inkommit till transportstyrelsen kommer en handläggare fatta ett beslut.

Du hittar information om detta på transportstyrelsens hemsida, här. Du kan också ta kontakt med transportstyrelsen och fråga om de kan ge dig en ungefärlig tid på hur länge ditt körkort kommer vara indraget.

Hoppas att detta svar till din hjälp. Har du fler funderingar är du välkommen att ställen en ny fråga här på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Lovisa NilssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”