FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott10/02/2019

Spärrtid vid återkallande av körkort mot rött ljus

Hej jag körde mot rött och undrar bara hur länge spärrtiden brukar vara ungefär i såna här fall, 3 månader eller typ 6 månader eller 1 år ..

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Polisen kan aldrig återkalla ett körkort, utan det görs av Transportstyrelsen. Polisen har dock rätt att omhänderta ett körkort om körkortshavaren har gjorts sig skyldig till en sådan trafikförseelse att körkortet troligtvis kommer återkallas av Transportstyrelsen. Att köra mot rött är en sådan trafikförseelse som ofta leder till att körkortet kan återkallas. Som jag tolkar din situation är ditt körkort ännu inte återkallat, utan endast omhändertaget.

Du har fått ditt körkort omhändertaget. Möjligheten till omhändertagande av körkort finns i Körkortslagen 7 §, och enligt punkt 2 är en anledning till att omhänderta körkortet att det är sannolikt att det kommer att återkallas enligt 3 § i samma lag.

I 3 § 4 kan körkort återkallas om innehavaren kört för fort, kört mot rött ljus, underlåtit att iaktta stopplikt, kört om vid övergångsställe eller brutit mot någon annan regel som är väsentlig från trafiksäkerhetssynpunkt, om överträdelsen inte kan anses som ringa. Ett körkort kan återkallas i avvaktan på slutligt avgörande om återkallande om det är sannolikt att beslut kommer att tas om återkallande (5 §), och sker ett återkallande förenas det med spärrtid (6 §). Under spärrtiden kan körkortsinnehavaren inte få tillbaka sitt körkort eller åter ta körkort. Det är alltså spärrtiden som avgör "hur länge körkortet är indraget".

Om Transportstyrelsen genom sin utredning kommer fram till att ditt körkort ska återkallas kommer de även att bestämma en spärrtid på ditt körkort. Spärrtiden kan gälla från 1 till 36 månader från återkallandet, och under denna period får du inte ha körkortet. Spärrtiden beror alltså på det enskilda fallet, varför jag inte kan fastställa vilken spärrtid du kan väntas få, du får helt enkelt vänta på Transportstyrelsens beslut. Däremot tror jag inte att du kan få en spärrtid som sträcker sig till 36 månader.

Hoppas du fick svar på din fråga och all lycka till dig!

Vänligen,

Robin BadiliRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo