Spärrtid vid 0,22 promille

Hej åkte fast med 0,22promille hur länge blir jag av med körkortet

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Körkortsingripanden regleras i 5 kap. körkortslagen. Ett körkortsingripande sker genom återkallelse av körkortet, genom varning eller genom att körkortsinnehavet förenas med villkor om alkolås, 5 kap. 1§ körkortslagen.

En återkallelse av körkort ska ske om körkortshavaren har gjort sig skyldig till rattfylleri enligt 4 § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott (5 kap. 3 § p. 1b körkortslagen). Rattfylleri av normalgraden föreligger om föraren har druckit alkohol i den mängd att alkoholkoncentrationen under färden uppgår till minst 0,2 promille i blodet eller 0,10 milligram per liter i utandningsluften.

Spärrtid

Vid återkallelse på grund av rattfylleri, då det inte är grovt, är den kortaste spärrtiden 12 månader. Detta beror på att man vill uppmuntra människor att ansöka om alkolås. Spärrtiden ska alltså minst motsvara den villkorstid som skulle ha bestämts om körkortsinnehavet hade villkorats med ett alkolås, dvs. ett år i detta fall, 5 kap. 6 § 2 st körkortslagen.

Varning

I vissa fall kan du få en varning istället för att få körkortet återkallat. Detta gäller om varningen av särskilda skäl ska anses vara en tillräcklig åtgärd. En varning kan bli aktuell om man gjort sig skyldig till rattfylleri. Det som gäller är dock att alkoholkoncentrationen under eller efter färden inte uppgått till 0,5 promille i blodet eller 0,25 milligram per liter i utandningsluften. I ditt fall hamnade du under den gränsen, och en varning skulle eventuellt kunna vara aktuellt. Men som tidigare nämnts måste det av särskilda skäl anses vara en tillräcklig åtgärd, 5 kap. 9 § körkortslagen.

Praxis för vad som ska leda till att endast varning utfärdas får anses vara restriktiv, RÅ 1976 ref. 72. Att en person är skötsam och behöver körkortet i tjänsten har inte ansetts tillräckligt.

Nedsättning av spärrtid

Det finns också möjlighet att sätta ner spärrtiden under den lägsta gränsen om man har synnerliga skäl, 5 kap. 10 § 2 st körkortslagen. Synnerliga skäl är ett mycket högt ställt krav. Det är ett starkare krav än vad som gäller för en varning. I förarbetena till lagen berörs några exempel. Som situationer där denna bestämmelse skulle kunna tillämpas nämns körning som innebär kort flyttning av fordon på gård eller parkeringsplats.

Alkolås

Reglerna om alkolås hittas i 5 kap. 16–27 § körkortslagen. Bland annat gäller att ansökan ska ges in till Transportstyrelsen senast inom fyra veckor från det att sökanden getts tillfälle att yttra sig inför ett slutligt beslut om återkallelse.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis blir troligen spärrtiden 12 månader även om tiden i vissa fall kan bli kortare. Finns särskilda skäl kan du även få en varning istället för att få körkortet återkallat. Du kan även ansöka om att få alkolås. Det är Transportstyrelsen som beslutar i denna fråga.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Joel MyreniusRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”