Spärrtid för körkort vid ringa narkotika

2017-10-30 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej en vän till mig blev intagen förr nån dag sen av polisen för att göra ett drog test de visade att han hade cannabis i systemet och han hade sen tidigare åkt dit för drograttfylleri men hans spärrtid för körkortet tog slut för 6 månader sen kommer dom att tillägga nån förlängning på spärrtiden eller hur blir det?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du undrar över sannolikheten över att din vän kommer att få sitt körkort återkallat med anledning av att hans positiva drogtest.

Inledningsvis bör det påpekas bruk av cannabis utgör narkotikabrott enligt 1§ 6 punkten narkotikastrafflagen (1968:64). I och med att det enbart påvisats ett positivt drogtest borde det dock vara fråga om ringa narkotikabrott (se 2 § narkotikastrafflagen)

Återkallelse av körkort

När det gäller regler kring körkort, aktualiseras körkortslagen (1998:488). Transportstyrelsen kan enligt 5 kap. 1§ körkortslagen göra ett ingripande på ett körkort med anledning av brottslig gärning när det finns en lagakraftvunnen dom, godkänt strafföreläggande, ordningsbot eller åtalsunderlåtelse. Återkallelse av ett körkort räknas som ett ingripande. I 5 kap. 3§ körkortslagen finner du grunderna för återkallelse av körkort.

Enligt 5 kap. 3§ punkt 5 körkortslagen kan körkort återkallas om körkortshavaren på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende inte bör ha körkort. Du beskriver att din vän sedan tidigare åkt fast för rattfylleri, vilket ledde till att hans körkort återkallades. I den aktuella situationen verkar han ha gjort sig skyldig till ringa narkotikabrott. Utifrån dessa två faktorer finns det en risk att Transportstyrelsen återkallar körkortet på grund av att de inte anser personen vara pålitlig i nykterhetshänseende. Detta går dock inte att säga med säkerhet; Transportstyrelsen gör alltid en bedömning i det enskilda fallet.

Spärrtid

Vid körkortsåterkallelse enligt punkt 5 ska spärrtiden sättas till lägst tre månader och högst ett år, enligt 5 kap. 6§ körkortslagen.

Om du behöver ytterligare rådgivning kan du höra av dig till vår telefontjänst: 08-533 300 04
Öppettider: måndag–fredag kl. 10.00–16.00

Vänligen,

Samuel Westerlund Rashidi
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?