Spärrtid efter återkallelse av körkortet mot bakgrund av tidigare fortkörning

Mitt körkort har återkallat för fortkörning 2 månader 2019. Nu i April blivit stoppat för fortkörning 116km/h i 80km/h väg. Hur länge kommer den återkallas?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Såsom jag tolkar din fråga undrar du hur lång tid ditt körkort kommer att återkallas för din senaste fortkörning, mot bakgrund av att du tidigare fällts för fortkörning. Körkortslagen (nedan kallad KörkL) eglerar frågor om återkallelse av körkort med mera.

Det är transportstyrelsen som har rätt att återkalla körkort vilket betyder att du blir av med körkortet under en viss spärrtid, under denna tid får du inte köra bil och ett nytt körkort får inte utfärdas. Vid vissa tillfällen kan polisen direkt i anknytning med ett trafikbrott omhänderta körkort, exempelvis om du överskridit högsta tillåtna hastighet och det finns goda skäl att anta att körkortet kommer att återkallas, 5:7 KörkL.

Av lagen framgår inga riktlinjer för vad som krävs för att körkort ska återkallas men för att just återkallelse (spärrtid) ska bli aktuellt krävs att man kör över 30 km/h för fort på en väg som har som har en angiven hastighetsgräns på 30 km/h eller mer. I ditt fall har hastighetsgränsen överträtts med 36 km/h.

I detta fall kommer körkortet sannolikt att återkallas, frågan är dock hur länge?

Körkort kan återkallas på nio olika grunder, enligt 5:3 KörkL. Det är framförallt två av dessa som är relevanta i din situation.

Enligt p. 3 aktualiseras återkallelse vid upprepade brott om detta i väsentlig grad visat på en bristande vilja eller förmåga att rätta sig efter trafikregler.

Enligt p. 4 går det att utläsa den direkt tillämpliga återkallelsepunkten i form av att körkortshavaren i annat fall vid förande av ett motordrivet fordon överskridit högsta tillåtna hastighet, och det inte är fråga om ringa överträdelse

Återkallelsepunkternas påverkan på spärrtidens längd

Spärrtiden är lägst en månad och högst tre år, 5:6 KörkL.

Det är transportstyrelsen som bestämmer hur många upprepade trafikförseelser som krävs för en återkallelse av körkortet. Vidare är det transportstyrelsen som beslutar spärrtidens längd utifrån det enskilda fallet. Det går därmed inte att ge dig ett exakt svar på din fråga.

Bland omständigheter som påverkar spärrtidens längd kan dock nämnas ditt behov av körkort och tidigare körkortsingripanden. Att ditt körkort tidigare återkallats talar alltså i skärpande riktning. Det har också, enligt min bedömning, skett relativt nyligen. Transportstyrelsen kommer göra en samlad bedömning och sätter därefter en spärrtid utifrån alla omständigheter i detta fall. Mot bakgrund av din tidigare fortkörning, finns risk att spärrtiden överstiger 2 månader denna gång. Hur mycket går dock inte att besvara på rak arm.

Du kommer emellertid ha en möjlighet att avge ett yttrande till transportstyrelsens beslut, och ytterst har du givetvis också möjlighet att överklaga beslutet om körkortsåterkallelse till förvaltningsrätten, 8:3 KörkL.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss!

Daniel Elipas GobraeelRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”