Spärrat bankkonto, vad gör jag?

2021-11-30 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Min sambos konto har spärrats av sin bank, hur går hon tillväga för att komma åt sina pengar, har ju inget bankid för det är ju också borttaget.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Eftersom du inte uppger anledningen till att din sambos bankkonto spärrats kommer mitt svar vara mer generellt. Banker kan frusa konton om de misstänker att kontot använts på ett olagligt sätt.

Allmänt

Ifall en bank har anledning att ifrågasätta någons transaktioner eller insättningar så har de skyldighet att frysa kundens konto.

Detta regleras främst i Penningtvättslagen som infördes i syfte att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Lagen är baserad på ett EU-direktiv som ställer väldigt höga krav på banken att inhämta uppgifter från sina kunder. Banken har därför rätt att frysa bankkonton om det finns skäl att misstänka att egendom har blivit föremål för penningtvätt eller är avsedd för finansiering av terrorism, 4 kap. 11 § penningtvättslagen. Förfarandet brukar gå till så att banken först ställer frågor till kontoinnehavaren, och om innehavaren inte svarar tillfredsställande eller inte svarar alls så har banken skyldighet att frysa kontot tillsvidare.

Penningtvätt?

Penningtvätt definieras som tillgångar (såväl pengar som annan egendom) som härrör från brott eller brottslig verksamhet, 1 kap. 6 § penningtvättslagen.

Finansiering av terrorism?

Finansiering av terrorism definieras som insamling, tillhandahållande eller mottagande av såväl pengar som annan egendom där syftet är att egendomen ska användas till terrorism eller med vetskap om att den är avsedd att användas till terrorism, 1 kap. 7 § penningtvättslagen.

Mitt råd till din sambo

Banker har numera en skyldighet att ingripa när det kommer till misstänkt aktivitet, även om det dessvärre leder till olägenhet för dig som kund.

Huruvida frysningen av din sambos konto var korrekt eller inte kan jag inte avgöra men banker har ett relativt stort handlingsutrymme när misstankar om penningtvätt eller finansiering av terrorism väcks.

Jag rekommenderar att din sambo samarbetar med banken genom att tillhandahålla all relevant information som krävs. Först och främst bör din sambo ta kontakt med klagomålsansvarig på banken. Den klagomålsansvariga har till uppgift att bedöma om banken har fattat felaktiga beslut, så om den klagomålsansvariga bedömer att så är fallet kan banken fatta ett nytt beslut i frågan. Om banken ändå vägrar att samarbeta så kan din sambo anmäla händelsen till Finansinspektion som utövar tillsyn över Sveriges banker. Din sambo kan även anmäla incidenten till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARNs beslut är vägledande men inte juridiskt bindande.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Josefine Ljungberg Palm
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2733)
2022-01-13 Förstöra eller undanhålla bevisning i åtal mot en själv?
2022-01-10 Är det olagligt att köpa ut snus till en person under 18 år?
2022-01-09 Gallring ur belastningsregistret vid flera brott med olika preskriptionstid
2021-12-29 Hur lång är preskriptionstiden för bidragsbrott?

Alla besvarade frågor (98495)