FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTPreskription29/12/2019

Som huvudregel preskriberas en fordran efter 10 år

Hej. Min pappa har avlidit och jag och mina 2 systrar är dödsbodelägare. Vår fråga är följande: det har kommit 2 skulder till dödsboet som vi tycker är väldigt märkliga. Skulderna uppgår till ca 350000 kr och utav dessa är ca 300000kr i ränta. Skulderna är från 80 talet. Vi känner att vi behöver lite råd i detta då vi tycker detta verkar konstigt. Hur ska vi gå tillväga nu? Skulderna är upptagna i bouppteckningen.

Tack på förhand.


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som huvudregel preskriberas en fordran/skuld 10 år efter dess tillkomst (2 § preskriptionslag). Innebörden av att en fordran/skuld har preskriberats är att man inte längre är skyldig att betala skulden. Borgenären, d.v.s. den som man är skyldig pengar, har inte längre rätt att driva in skulden (8 § preskriptionslag). Det är dock möjligt för en borgenär att avbryta preskriptionen. Om borgenären innan dess att fordran har preskriberats gör ett s.k. preskriptionsavbrott nollställs preskriptionen. Det finns tre olika sätt för en borgenär att göra ett preskriptionsavbrott (5 § preskriptionslag):

gäldenären, d.v.s. den som är skyldig pengar, utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären,gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären ellerborgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord.Om preskriptionen avbryts genom 1 eller 2 löper en ny preskriptionstid från dagen för avbrottet (6 § preskriptionslagen). T.ex. om er far har en skuld från 1987 och gör en avbetalning på skulden år 1992 så kommer den nya preskriptionen löpa från den dag 1992 som avbetalningen gjordes. Skulden skulle i så fall nu först komma att preskriberas 2002 om inget nytt preskriptionsavbrott sker. Ifall preskriptionen avbryts genom 3 löper ny preskriptionstid från den dag då det rättsliga förfarandet avslutas (7 § preskriptionslag).

Det är upp till borgenären att kunna bevisa att ett preskriptionsavbrott har gjorts. Är skulden preskriberad har ni som dödsbo alltså ingen skyldighet att betala skulden.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?