Solidariskt skadestånd och regressrätt

Min son och en till medbrottsling har begått ett brott och ska solidariskt betala skadestånd till offret.Kan man göra så att de betalar hälften var och hur går man då tillväga? Kan man skriva ett avtal sinsemellan om vad de ska betala? Om den ena betalar mer än hälften av skulden är han garanterad att få betalt av den andra genom att utnyttja regressrätten?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!

Då din fråga rör skadestånd är det skadeståndslagen (SkL) som blir aktuell. Huvudprincipen när det finns flera skadeståndsskyldiga är solidarisk skadestånsskyldighet vilket framgår av 6 kap. 4 § SkL. Det stadgas att om två eller fler är skyldiga att ersätta samma skada, svarar de solidariskt för denna som huvudregel. Solidarisk skadeståndsskyldighet innebär att den skadelidande kan vända sig till vilken som helst av de ersättningsskyldiga för att få ut hela skadeståndet, i regel den som det finns tillgångar att ta i anspråk hos. Den skadeståndsskyldige som blir krävd på summan måste då betala hela beloppet. De solidariskt ansvariga får sedan göra upp angående pengarna sinsemellan, förslagsvis genom avtal. Om en person krävts på hela det solidariska skadeståndet, kan denne i sin tur kräva att de övriga skadeståndsskyldiga betalar sin andel genom regressrätten. Regressrätten är garanterad och innebär att du har rätt att kräva de andra på deras del av skadeståndet som du betalt. Om detta inte sker frivilligt kan den som betalat hela beloppet ansöka om ett betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten.

Blir man den som måste betala hela skadeståndet, är man skyldig att betala det omgående. Annars finns det en risk att skulden hamnar hos Kronofogden. När domen har vunnit laga kraft, dvs. när den inte längre kan överklagas, vanligen tre veckor efter domen, får Kronofogden en kopia på domen från domstolen. Kronofogden frågar då den som ska få skadeståndet om denne vill ha hjälp att få betalt. Om borgenären vill det, skickas ett brev med ett skadeståndskrav till skadeståndsskyldig att betala inom en viss tidsfrist. Om skadeståndsskyldig inte betalar, börjar Kronofogden med att undersöka om skadeståndsskyldig har några tillgångar att betala skadeståndet med. Undersökningen görs för att hjälpa skadeståndsskyldig att bli skuldfri och för att hjälpa borgenären att få sitt skadestånd.

Hoppas jag svarade på dina frågor!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skadeståndsrätt och Solidariskt skadestånd? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo