Solidariskt betalningsansvariga för skulder

2016-03-19 i Skuld
FRÅGA
Hejsan!Jag och min sambo har skulder ihop men det är jag som står på dom i mitt namn.Om vi skulle dela på oss/ flytta isär så blir ju jag ensam om att betala dessa.Hur skall jag gå tillväga för att vi båda skall stå som betalningsskyldiga?
SVAR

Hej,

Tack för att Du vänder dig till Oss på Lawline med din fråga,

Huvudregeln är att den person som åtagit sig en förpliktelse (skuld) svarar för denna enligt 1 § Skuldebrevslagen.

Eftersom ni enskilt tagit på er skulderna svarar ni alltså också enskilt för dessa.

Jag presumerar att det ni vill göra är att dela upp skulderna er emellan, dvs. skriva över vissa skulder från den ena till den andra, och på så sätt uppnå jämlikhet i skuldsättningen. En central regel i sammanhanget är att gäldenärsbyte (gäldenär = den som är i skuld) inte får ske utan borgenärens (fordringsägarens - dvs. den du har skuld till) samtycke. Detta innebär att ni inte kan - eller får - komma överens inbördes om vilka skulder som ska skrivas över, och inte heller vända er till Kronofogden för att få hjälp med detta. Det ni måste göra är att vända er till respektive fordringsägare, förklara er situation och begära att få göra gäldenärsbyte. Varje enskild skuld måste alltså behandlas var för sig.

Ett alternativ till detta är att gå till banken och förklara er situation där. Om ni har möjlighet att få lån skulle ni helt enkelt kunna lösa dina skulder, ta ett gemensamt lån och istället sitta med en skuld hos banken som ni är solidariskt betalninsansvariga för. - Solidariskt betalningsansvariga innebär således att ni båda tillsammans varar för lånet och på så sätt blir gemensamt betalningsskyldiga. Detta skulle säkert vara ekonomiskt fördelaktigt för er också. Dock skulle banken säkert kräva någon form av säkerhet för lånen, t.ex. en fastighet.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga annars är du varmt välkommen att kontakta oss på tfn: 08-533 300 04 (Öppettider: Måndag till onsdag kl. 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Jag önskar dig en fortsatt trevlig dag och ett stort lycka till med ditt ärende,

Mvh,

Johan Håkansson
Fick du svar på din fråga?