Solidariskt betalningsansvar - vad innebär det?

Hej Jag och min Mamma har gått i Borgen för en hyresrätt en proprieborgen. Nu visar det att den vi gått i borgen för inte betalat hyran utan hyresvärden skickar nu till inkasso och lämnat till kronofogden 3 gånger, det handlar om stora summor nu typ 100000. Det jag har fått av kronofogden så står det att ni skall solidariskt ersätta sökandes kostnader ..... Vad innebär detta om den ena borgenären inte har resurser att betala något?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Först vill jag reda ut en del begrepp som jag kommer att använda i besvarandet av din fråga. Borgenär är den person som skulden ska betalas till, i ert fall hyresvärden. Gäldenär är den person som är skyldig pengar, i ert fall hyresgästen. Borgensman kallas den som har gått i borgen för skulden, i ert fall du och din mamma.

Vad innebär en proprieborgen?

Proprieborgen innebär att borgensmannen tar på sig betalningsansvaret "så som för egen skuld". Det innebär att borgenären kan vända sig till borgensmannen direkt efter det att en skuld har förfallit till betalning (10 kap. 9 § handelsbalk). Borgenären behöver alltså inte bevisa att gäldenären inte kan betala.

I ert fall innebär det att hyresgästen inte har betalat sin hyra innan förfallodatum, varför hyresvärden vänder sig direkt till er.

Möjlighet att jämka

Innan proprieborgen ingås måste den tilltänkta borgensmannen få information om vad det innebär att gå i borgen så som för egen skuld. Har information utelämnats kan borgensförbindelsen ogiltigförklaras eller jämkas till ett lägre belopp.

Solidariskt ansvar

Solidariskt betalningsansvar innebär att du och din mamma var för dig ansvarar för hela skulden. Innebörden av solidariskt betalningsansvar är därför att var och en kan komma att krävas på hela skuldens belopp (10 kap. 11 § handelsbalk).

Det innebär att om exempelvis din mamma inte kan betala "sin del" av borgensåtagandet så kan du krävas på hela summan.

Regressrätt

Den borgensman som betalar hela beloppet kan sedan kräva tillbaka en del av dessa pengar från medborgensmannen som ännu inte betalat, det kallas regressrätt. Du kan alltså få bekosta hela skulden. Emellertid kan du rikta anspråk mot din mamma att hon i sin tur måste betala dig.

Förutom att ni har regressrätt gentemot varandra vid solidariskt betalningsansvar har ni också regressrätt gentemot gäldenären. Ni som borgensmän har inte själva tagit på er en skuld, utan är tänkta att tjäna som en garanti för att borgenären ska få betalt. När ni betalt gäldenärens skulder kan ni alltså kräva tillbaka de pengar ni lagt ut. Hyresgästen ni gått i borgen för blir då skyldig er pengar.

Sammanfattningsvis har du och din mamma genom er proprieborgensförbindelse åtagit er att betala hyresgästens hyreskostnader, "så som för egen skuld". Det innebär att ni måste betala det som krävs av er från kfm och inkasso. Solidariskt betalningsansvar innebär att hela skulden kan krävas av dig eller din mamma. Betalas hela skulden av dig eller din mamma får den som betalat en så kallad regressrätt. Du och din mamma har även regressrätt gentemot hyresgästen ni gått i borgen för. Har ni inte mottagit information om vad det innebär att ingå borgensförbindelse kan det vara värt att försöka få den ogiltighetsförklarad eller jämkad.

Hoppas att du fick dina frågor besvarade. Då du även har beställt 30 min uppföljande juridisk rådgivning kommer jag att ringa upp dig, förslagsvis på måndag 5/7 kl. 18. Passar tiden mindre bra kan du nå mig på my.ohman@lawline.se.

Vänligen,

My ÖhmanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Fordringar? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo