Solidariskt betalningsansvar och regressrätt - Vad gäller?

Hej! Jag och min ex sambo står begge två på hyresavtalet. Han har sagt upp sin del av avtalet och har därmed 3 månaders uppsägningstid (mars, april och maj). Han betalade sin del av hyran i mars, men har i eftertid sagt att han inte kommer betala för de sista två månader. Min fråga är: vilka rättigheter har jag som bor kvar till att får pengar de siste två månaderna om det blir så att han inte betalar? Vänlig hälsning Aina

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Den här frågan kräver, såvitt jag kan bedöma, egentligen inte någon längre skrivelse och den är inte heller särskilt svårutredd. Det korta svaret lyder att det föreligger ett solidariskt betalningsansvar för dig och ditt ex gentemot hyresvärden, vilket innebär att hyresvärden äger rätt att välja vem han eller hon vill kräva på betalning för förfallna hyror.

I praktiken betyder det att du måste svara för de pengar som saknas ifall ditt ex inte skjuter till den del av hyran som saknas under resterande del av hans uppsägningstid, jfr exempelvis 2 § skuldebrevslagen och 10 kap. 11 § handelsbalken vari det ungefär anges att vid delat ansvar svarar en för alla och alla för en, vilket är ett uttryck för just det solidariska betalningsansvaret.

Och som svar på din faktiska fråga kan sägas du har rätt att åberopa den s.k. regressrätten, vilken innebär att ditt ex ska ersätta dig med motsvarande hans del av hyran som du har betalat under uppsägningen. Men detta naturligtvis endast under förutsättning att du verkligen har svarat för hans del. Om ditt ex sedan skulle vägra att göra rätt för sig kan du alltid vända dig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om ett s.k. betalningsföreläggande enligt 2 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning (BfL).

Av den sistnämnda bestämmelsen följer att en ansökan om betalningsföreläggande får avse åläggande för svaranden (ditt ex) att betala en penningfordran som är förfallen till betalning om förlikning är tillåten i saken (vilket det är i det här fallet). Ditt ex kan i och för sig bestrida din ansökan, 31 § BfL, varför du i så fall blir tvungen, för det fall du vill fortsätta att processa, att hänskjuta frågan till domstol och då till en tingsrätt som första instans, se 33-36 §§ BfL.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Sammanfattningsvis kan sägas att du har rätt till ersättning av ditt ex om han inte frivilligt skulle betala till hyresvärden under de två sista månaderna av uppsägningstiden. Vägrar ditt ex därefter att kompensera dig kommer du bli nödgad att vidta vissa processuella åtgärder och då inledningsvis genom att kontakta Kronofogdemyndigheten.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Fordringar? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”