Solidariskt ansvar för springnota

Ett sällskap på fyra personer smet från notan på min restaurang. Två i sällskapet är kända av mig. Kan jag kräva dem på hela notan (jag vet inte vem som åt vad). Med andra ord, är man solidariskt betalningsansvarig för en restaurangnota på ett bord?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Gällande brott vid springnota

Tillämplig lag är Brottsbalken (1962:700) (BrB). När en eller flera äter på en restaurang och inte betalar genom så kallad springnota säger man att de begår ringa bedrägeri, även kallat snyltning (9 kap. 2 § 2 st. BrB). Där anges bland annat att: För ringa bedrägeri döms också den som utan att göra rätt för sig tillgodogör sig förtäring eller annat sådant som tillhandahålls under förutsättning av kontant betalning, oavsett om han eller hon vilseleder någon eller inte.

Det betyder enkelt att den som beställer mat på en restaurang och inte betalar notan kan göra sig skyldig till ringa bedrägeri. Beroende på värdet av notan kan 9 kap. 1 § BrB om bedrägeri istället tillämpas.

Skadestånd

Tillämplig lag är Skadeståndslagen (1972:207) (SkL). Enligt 2 kap. 2 § SkL ska den som vållar ren förmögenhetsskada genom brott ersätta skadan. Skadan som du nu lidit genom att gästerna inte betalat är en ren förmögenhetsskada och enligt 9 kap. 2 § 2 st. BrB som redogjorts för ovan är skadan vållad genom brott. Gästerna som inte betalat är därmed ersättningsskyldiga enligt denna bestämmelse.

Solidariskt skadeståndsansvar

Ska två eller flera ersätta samma skada är huvudregeln att de svarar solidariskt för skadeståndet (6 kap. 4 § SkL). Du kan alltså kräva full ersättning av de gäster som är kända för dig. De gästerna får sedan regressrätt mot de övriga gästerna enligt reglerna om solidariskt ansvar.

Sammanfattning

För solidariskt ansvar krävs att det anges särskilt i lag eller avtal. När två eller flera ska ersätta samma skada gäller solidariskt ansvar som huvudregel enligt 6 kap. 4 § SkL.

Att inte betala notan på en restaurang genom så kallad springnota kan utgöra ett brott (9 kap. 2 § 2 st. BrB). Gärningsmännen ska ersätta skadan som uppkommit genom sådant brott (2 kap. 2 § SkL) om det är flera gärningsmän svarar de enligt huvudregeln för ersättningen med solidariskt ansvar (6 kap. 4 § SkL).

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skadeståndsrätt och Skadestånd på grund av brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”