FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt12/02/2019

Söka till försvarsmakten trots tidigare dom?

Hej!

Jag vill söka in till en grundutbildning till Försvarsmakten, för 9 år sedan fick jag en dom med dagsböter som påföljd. Jag mejlade dem och frågade om det finns undantag till att jag kan få påbörja en utbildning ändå, de hävdade att det inte gick genom denna interna bestämmelse enligt Kap 9 förordning 1995:238. Vad betyder det?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förordning (1995:238) om totalförsvarsplikt innehåller bestämmelser om verkställighet av lagen om totalförsvarsplikt. Nionde kapitlet i denna förordning ger bland annat försvarsmakten och rekryteringsmyndigheten rätt att själva meddela ytterligare föreskrifter, utöver de som återfinns i lagen och förordningen som tidigare nämnts. Dessutom kan nämnas att i 4§ försvarsmaktens föreskrifter om tillämpning av förordning (2015:613) om militär grundutbildning fastställs att vid bedömningen av sökandens lämplighet ska hänsyn tas till bland annat laglydnad.

Då försvarsmakten själva har rätt att bestämma, kontaktade jag dem för att fråga vad som gäller. Försvarsmakten svarade då i ett mail att den som blivit dömd för ett brott inte kommer gå vidare i rekryteringsprocessen mot en grundutbildning. Detta framgår även av frågor och svar på deras hemsida, se här.

Det stämmer därför som de sagt i sitt mail till dig, att du tyvärr inte blir antagen till grundutbildningen då du blivit dömd till dagsböter.

Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Anna JohannessonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?