FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt28/03/2017

Söka till försvarsmakten med en straffvarning

Hej. Jag har haft en dröm att bli militär sedan jag var liten. Men när jag va 17år kom jag på den dumma iden att jag skulle ta min brors legitimation för att komma in på en nattklubb med mina 18åriga vänner. Jag blev tagen och fick en straffvarning plus en prick i registret i 3år. Jag visste inte att det jag gjorde var så pass allvarligt. Jag har aldrig gjort något olagligt innan detta och kommer aldrig göra något så dumt igen.

Jag är nu 18år och planerar att söka till Försvarsmakten. Vet ni om det går med en prick i registret eller måste jag vänta i 3år?

Lawline svarar

Hej och tack för du vänt dig till Lawline med din fråga!

Eftersom lagen har givit försvarsmakten makt att själv besluta hur de vill utforma krav vid en antagning, se 4 § förordning om militär grundutbildning (här), har jag själv varit i kontakt med Försvarsmakten för att kunna ge dig ett svar. När jag svarar på din fråga nedan kommer jag således referera det svar jag fick.

Vad krävs det för att bli antagen till grundläggande militär utbildning (GMU):

För att bli antagen ska du vara Svensk medborgare. Dubbla medborgarskap accepteras. Du ska även vara minst 18 år vid ansökningstillfället.

När du söker kommer du också genomföra tester för att säkerställa att du uppfyller de fysiska, psykiska och medicinska krav som ställs. Om du har blivit dömd för brott i domstol eller fått ett strafföreläggande från åklagaren under de senaste fem åren kommer du dock få avslag på din ansökan i samband med dessa tester.

Kan du gå vidare i och med att du har fått en straffvarning?
En straffvarning är något som åklagaren ger en person under 18 år, det är en varning och således har du inte fått något strafföreläggande eller blivit dömd i domstol. Därför kommer du inte få avslag i samband med testerna.

Vad händer efter de genomförda testerna?
Om du blir godkänd på testerna så kommer du vidare till en intervju där de kommer intervjua dig om din bakgrund och även kontrollera om du finns i polisens belastningsregister. Eftersom en straffvarning finns kvar i belastningsregistret i 3 år kommer de se att du har fått en straffvarning. Då kommer försvarsmakten göra en enskild bedömning om du är lämplig eller inte. Om de anser att du är lämplig kommer du få bifall på din ansökan.

Det är viktigt att du inte försöker ”mörka” ditt brott eftersom försvarsmakten kommer ändå få reda på brottet när de kontrollerar dig i belastningsregistret.

Sammanfattning:
Eftersom du inte är dömd i domstol eller fått ett strafföreläggande har du en möjlighet att söka. Det som kan bli ett hinder är att du finns med i belastningsregistret, men det utesluter inte att du blir antagen utan de kommer göra en bedömning i ditt specifika fall och sedan ge avslag eller bifall till din ansökan.

Jag kan inte svara hur de kommer bedöma ditt fall eftersom det är försvarsmakten som beslutar detta och då kommer de titta på olika omständigheter som bakgrund, typ av brott etc.

Hoppas detta svar gav dig klarhet!

Med vänlig hälsningAnton MagnussonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo