Söka asyl i ett annat land efter man har fått avslag i Sverige.

2020-09-23 i Migrationsrätt
FRÅGA
Om en person från Irak har sökt uppehållstillstånd i Sverige o väntat i 5 år och sedan fått avslag. Därefter sökt uppehållstillstånd genom arbete. Väntar på besked angående det. Nu är det så att personen det gäller jobbar inte kvar där längre p g a en strulig chef som sa upp honom. Inget nytt jobb i sikte. Nu vill personen lämna Sverige och resa till Tyskland istället för att försöka söka asyl där. Migrationsverket har han pass än så länge. Hur kan man göra och vad gäller?
SVAR

Hej! Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår din fråga vill du veta vad som gäller om man söker asyl i ett annat land efter man har fått avslag i Sverige.

- Att få tillbaka passet

Man kan begära sitt pass tillbaka utan att avbryta det pågående ärende hos Migrationsverket. Man kan beställa tillbaka sitt pass här.

- Söka asyl i det första säkra landet

Enligt Dublinförordningen ska en asylsökande ha sin ansökan prövad i det första säkra landet. I det fallet har Sverige ansvaret för asylsökande även efter personen har fått avslag på sin ansökan. I samband med asylansökan tas fingeravtryck som sparas i tio år i EU:s gemensamma register.

Detta innebär att Tyskland kan skicka tillbaka personen till Sverige om de kommer finna att personen redan har sökt för asyl här. Tyskland har i så fall två månader på sig att skicka begäran till Sverige om att ta tillbaka personen eller att pröva ansökan. I fall Tyskland beslutar om överföring till Sverige måste personen överföras inom sex månader. Om Tyskland inte lyckas med det försvinner Sveriges ansvar för den asylsökande, vilket innebär att personen kan söka asyl på nytt i Tyskland. Om det dock beror på personens eget agerande att överföringen inte genomförs krävs det 18 månader innan Sveriges ansvar upphör.

Det kan läggas till här att i vissa EU - länder är det vanligt att inget beslut om överföringen fattas eller att personen inte hinner överföras till det första landet inom det angivna tidsfristen. Man kan tyvärr inte förutse utfallet och det är därför upp till personen att bestämma om man vill ta risken och söka asyl i ett annat EU - land.

Hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har ytterligare frågor är du välkommen att ställa de här!

Orysia Sich
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1154)
2021-04-10 Hur styrker man sin identitet vid ansökan om uppehållstillstånd?
2021-04-04 Karenstid vid ansökan om svenskt medborgarskap
2021-04-04 Hur uppfyller jag försörjningskravet som student?
2021-03-31 Kan ett strafföreläggande påverka chansen att få permanent uppehållstillstånd?

Alla besvarade frågor (91191)