Socialtjänstens ansvar för i kommunen vistande personer med skyddad identitet

2016-04-28 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Är en socialtjänst skyldig att skydda och hjälpa en person som vistas i kommunen och har skyddad identitet?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 2a kap 1 § Socialtjänstlagen är en kommun ansvarig för att bistå med stöd och hjälp till personer som vistas i kommunen. Vistelsekommunen ansvarar dock inte om det står klart att en annan kommun hjälper den enskilde. Då begränsas vistelsekommunens ansvar till akuta situationer (2a kap 2 § Socialtjänstlagen).

Vistelsekommunen ansvarar inte heller om den enskilde är bosatt i en annan kommun. Med bosättning avses stadigvarande bostad. Även om personen har stadigvarande bosättning i en annan kommun än vistelsekommunen, kan dock en tredje kommun (eller vistelsekommunen) ha ansvar för personen, om personen har sin starkaste anknytning till någon av dessa (2a kap 3 § Socialtjänstlagen).

Vanligen är det kommunen man är folkbokförd i som räknas som ens hemkommun, och därmed är den ansvariga. Om personen har skyddad identitet kan det ju vara så att denne flyttat till en ny kommun, men står kvarskriven på den förra. Som nämnt ovan blir det då kommunen där man stadigvarande vistas som har ansvaret. Och om stadigvarande vistelse saknas så är det kommunen där man uppehåller sig som räknas som hemkommun.

Hoppas att det här var svaret på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Franziska Brüggemann
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1259)
2021-02-28 Ansvar för hundägare att plocka upp efter sin hund
2021-02-28 Vad är straffet för att ha mobil på anstalt?
2021-02-27 Måste man fullgöra värnplikt?
2021-02-24 Kan jag byta efternamn till ett äldre släktnamn som inte burits på flera generationer?

Alla besvarade frågor (89867)