FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt28/04/2016

Socialtjänstens ansvar för i kommunen vistande personer med skyddad identitet

Är en socialtjänst skyldig att skydda och hjälpa en person som vistas i kommunen och har skyddad identitet?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 2a kap 1 § Socialtjänstlagen är en kommun ansvarig för att bistå med stöd och hjälp till personer som vistas i kommunen. Vistelsekommunen ansvarar dock inte om det står klart att en annan kommun hjälper den enskilde. Då begränsas vistelsekommunens ansvar till akuta situationer (2a kap 2 § Socialtjänstlagen).

Vistelsekommunen ansvarar inte heller om den enskilde är bosatt i en annan kommun. Med bosättning avses stadigvarande bostad. Även om personen har stadigvarande bosättning i en annan kommun än vistelsekommunen, kan dock en tredje kommun (eller vistelsekommunen) ha ansvar för personen, om personen har sin starkaste anknytning till någon av dessa (2a kap 3 § Socialtjänstlagen).

Vanligen är det kommunen man är folkbokförd i som räknas som ens hemkommun, och därmed är den ansvariga. Om personen har skyddad identitet kan det ju vara så att denne flyttat till en ny kommun, men står kvarskriven på den förra. Som nämnt ovan blir det då kommunen där man stadigvarande vistas som har ansvaret. Och om stadigvarande vistelse saknas så är det kommunen där man uppehåller sig som räknas som hemkommun.

Hoppas att det här var svaret på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Franziska BrüggemannRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo