Snapchat och olaga integritetsintrång

FRÅGA
Min son , 14 år, har fått en polisanmälan på sig gällande olaga integritetsintrång som sedan gått över till en orosanmälan pga att han är minderårig .Tydligen har det varit ett slagsmål mellan två ungdomar och min son skulle enl. hörsägen filmat händelsen och sedan lagt ut denna film på snapchat.Han nekar till detta och tyvärr är jag dåligt insatt i snap men vad jag hört försvinner utlagt material efter en tid så ev. fysiska bevis saknas om ifall han skulle gjort nyss nämnda gärning.Min fråga är om det anses som ett brott om han nu skulle lagt ut ett slagsmål på snapchat?Detta kan väl inte gå till att man misskrediterat någon eller grovt kränkt någons integritet
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Det relativt nya brottet olaga integritetsintrång regleras i 4:6 c brottsbalken (här benämnd BrB), i detta fall i 3 p.: "den som gör intrång i någon annans privatliv genom att sprida [...] 3. bild på [...] att någon utsatts för ett brott som innefattar ett angrepp mot person, frihet eller frid [...] döms, om spridningen är ägnad att medföra allvarlig skada för den som bilden [...] rör, för olaga integritetsintrång till böter eller fängelse i högst två år". Själva publiceringen och spridandet är alltså ett rekvisit för att det ska röra sig om ett brott.

Enligt den juridiska doktrinen krävs att bilden görs tillgänglig för ett flertal personer, oavsett om de som spridandet skett till har tagit del av bilden eller inte. Om handlingen (spridandet) har varit ägnad att medföra allvarligt skada – dvs. att spridningen i normalfallet ska kunna resultera i en allvarlig skada – är också det rekvisitet uppfyllt. Slutligen rör det sig om ett olaga integritetsintrång om spridandet också har skett utan samtycke från personen/personerna som utsatts för det.

Så det korta svaret på din fråga är ja, att lägga ut ett slagsmål på Snapchat skulle kunna utgöra olaga integritetsintrång, oavsett om bilden försvunnit efter ett tag (vilket ju är karaktären för det sociala mediet i fråga). Det kan alltså föreligga ett brott om bilden funnits tillgänglig för ett flertal personer, även om de som skulle kunnat få tillgång till bilden aldrig såg den.

Med vänlig hälsning,

Caroline Hallén Lindqvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (806)
2019-08-23 Utge sig för att vara någon annan på sociala medier
2019-08-21 Smygfilmning av pedagog på förskola
2019-08-21 Är kvinnor mer skyddade än män mot fridskränkning?
2019-08-20 Kan jag bli dömd för dataintrång även om jag gjort det för att bevisa en konspiration mot mig?

Alla besvarade frågor (72172)