Smygfilmning av pedagog på förskola

FRÅGA
en Pedagog har blivit filmad i smyg under arbete på förskola
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln vad gäller filmning på offentlig plats är att det är tillåtet, oavsett om exempelvis samtycke föreligger eller inte.

Att filma någon på offentlig plats kan dock utgöra brottet ofredande enligt 4 kap. 7 § Brottsbalken (BrB). För att ett filmande ska räknas som ofredande ska den filmade blivit kränkt/störd av filmningen och uppfatta att filmningen sker. Den som filmar ska förstå att denne beteende är kränkande. Se NJA 2008 s. 946.

Är det så att filmandet av en person äger rum på en privat plats kan det utgöra kränkande fotografering enligt 4 kap. 6a § BrB. Detta om filmningen skett olovligen och skett i hemlighet för den filmade. Enligt lagen utgör "privat plats" omklädningsrum, toaletter, inomhus i en bostad eller liknande utrymme. Vad jag vet så finns ingen praxis på om en förskola skulle räknas som en privat plats, men jag gör bedömningen att det inte räknas som en privat plats vilket således gör att brottet kränkande fotografering inte kan föreligga. I RH 2016:58 ansågs undersökningsrum vid en vårdmottagning inte utgöra en privat plats.

För vidare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå.

Hugo Snöbohm Hartzell
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (841)
2019-11-06 Regler om fotografering av personer på allmän plats
2019-10-31 Får min granne gå in på min tomt när grinden är stängd?
2019-10-31 Skyldigheter vid felsänd post
2019-10-31 Inte ett hemfridsbrott att knacka på dörren

Alla besvarade frågor (74526)