Smygfilmning av pedagog på förskola

FRÅGA
en Pedagog har blivit filmad i smyg under arbete på förskola
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln vad gäller filmning på offentlig plats är att det är tillåtet, oavsett om exempelvis samtycke föreligger eller inte.

Att filma någon på offentlig plats kan dock utgöra brottet ofredande enligt 4 kap. 7 § Brottsbalken (BrB). För att ett filmande ska räknas som ofredande ska den filmade blivit kränkt/störd av filmningen och uppfatta att filmningen sker. Den som filmar ska förstå att denne beteende är kränkande. Se NJA 2008 s. 946.

Är det så att filmandet av en person äger rum på en privat plats kan det utgöra kränkande fotografering enligt 4 kap. 6a § BrB. Detta om filmningen skett olovligen och skett i hemlighet för den filmade. Enligt lagen utgör "privat plats" omklädningsrum, toaletter, inomhus i en bostad eller liknande utrymme. Vad jag vet så finns ingen praxis på om en förskola skulle räknas som en privat plats, men jag gör bedömningen att det inte räknas som en privat plats vilket således gör att brottet kränkande fotografering inte kan föreligga. I RH 2016:58 ansågs undersökningsrum vid en vårdmottagning inte utgöra en privat plats.

För vidare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå.

Hugo Snöbohm Hartzell
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hallå AB24 Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com
2019-08-22 11:51
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (813)
2019-09-14 Olovligen befinna sig i annans trädgård
2019-09-07 Vägrar logga ut från konto på laptop, åtgärder?
2019-09-03 Jag blir hotad av mannen som är pappa till mitt ofödda barn, vad ska jag göra?
2019-09-02 Vad innebär brottet "grov fridskränkning"?

Alla besvarade frågor (72982)