Smygfilmande i klassrum

FRÅGA
Hej,Vad säger lagen om att smygfilma en skolelevs muntliga presentation i klassrummet och därefter ge ut den till eleverna i klassen? Filmen spelades in i syfte att bevisa att ett hatbrott skulle ske, eftersom talet handlade om att utrota alla män (samt spelade det in i undervisande syfte, då det var ett argumenterande tal). Innan talet började berättade även läraren att talet kan väcka känslor och bad alla att gå ut, men man fick stanna kvar om man ville. Likaså sa hon att talet var en satir (eller läraren hoppades att det var en statir, eleven bekräftatade det dock aldrig.) Vissa skulle då argumentera att filmning är gjord i kränkande syfte och då olaglig. Är detta fallet? Det är ingen som avbryter talaren under presentationen, ingen som skrattar utan alla sitter tysta och lyssnar. Likaså har hon minimal tid framför kameran utan det är framförallt presentationen som fimnas. Det var många som var berörda under talet och vi undrar ifall det är möjligt att göra en polisanmälan. Vems sida står lagen på?Mvh,
SVAR

Hej! Tack för din fråga.

Vad gäller frågan om filmandet var olagligt finns i 4 kap 6a § brottsbalken ( här ) ett förbud mot att sprida fotografier/filmer av någon som tagits i hemlighet. Förbudet omfattar dock endast fotografering/filmande av personer som befinner sig i privata utrymmen som t.ex. en toalett, ett omklädningsrum eller i den egna bostaden. Ett klassrum är i detta avseende inte ett sådant privat utrymme, och filmandet var därför inte olagligt. Det är istället skolans eventuella ordningsregler kring sådana frågor som får tillämpas (t.ex. mobilförbud i klassrummet eller liknande).

Vad gäller själva talet är yttrandefriheten mycket långtgående och tillåter människor att uttrycka radikala åsikter. En begränsning av yttrandefriheten är dock brottet hets mot folkgrupp, där den som hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning, döms till fängelse i högst 2 år. Även om talet väckt starka reaktioner tycks det inte uppfylla kriterierna för att utgöra ett sådant brott.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Carla Zachariasson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1068)
2020-11-30 Olaga tvång från arbetsgivare
2020-11-29 Kan emojis utgöra brott?
2020-11-29 Hur går jag tillväga när någon gjort en fakeprofil på mig?
2020-11-29 Är det olagligt att hota om att berätta "något" för någon annan?

Alla besvarade frågor (86902)