Smygfilmad under samlag - Brott?

FRÅGA
Min dotter blev filmad utan att hon visste det av en person när hon hade sex med en kille på en fest. Han har sedan i efterhand visat att han har den i sin telefon. Självklart mår hon dåligt över detta. Vet inte om han spridit den vidare eller visat andra. Vad kan vi göra?
SVAR

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Du vill veta vad det finns för juridiska möjligheter att ta till efter att någon filmat din dotter i en känslig situation. Det framgår inte av din fråga om din dotter är myndig eller inte så jag kommer svara på frågan utifrån båda dessa alternativ för att svaret ska bli så heltäckande som möjligt.

Vad säger lagen?

Det som har hänt är av allt att döma antagligen brottsligt. Frågor om brott och straff regleras framförallt i brottsbalken (BrB). Av 4:6a BrB framgår att den som olovligen med tekniskt hjälpmedel (t.ex en mobilkamera eller liknande) i hemlighet tar upp bild på någon som befinner sig inomhus i en bostad i en bostad/toalett/omklädningsrum döms för kränkande fotografering till böter eller fängelse i högst två år.

Om personen spridit eller visat upp filmen för andra kan det dessutom röra sig om olaga integritetsintrång, eller grovt olaga integritetsintrång. Dessa brott regleras i 4:6c-d BrB och kan kort sagt sägas utgöras av att någon gör intrång i annans privatliv genom att sprida bilder eller annan uppgift (till exempel film) på personens sexualliv, hälsotillstånd eller bild på någon som befinner sig i en mycket utsatt situation eller bilder på personens helt/delvis nakna kropp. För olaga integritetsintrång döms till böter eller fängelse i högst två år. För grova fall döms till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Det som avgör om ett fall är grovt eller inte är omständigheterna i varje enskilt fall, men framförallt ska det göras en bedömning om spridning av den känsliga uppgiften var ägnad att medföra mycket allvarlig skada för den som uppgiften rör.

Om din dotter är minderårig

Om din dotter fortfarande är ett barn kan personen som filmade henne ha gjort sig skyldig till barnpornografibrott. Bild eller video som visar barn som begår sexuella handlingar är alltid barnpornografiska. Barnpornografibrott regleras i 16:10a BrB och för det döms i normalfallen till fängelse i högst två år. För ringa brott till fängelse i högst sex månader.

Bedömning i detta fall och sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sägas att personen som filmade din dotter kan ha gjort sig skyldig till tre brott, det är brotten kränkande fotografering, olaga integritetsintrång samt (men bara om din dotter är minderårig - barnpornografibrott) Dessa är brott som faller under allmänt åtal så jag rekommenderar därför att ni polisanmäler händelsen.

Jag hoppas du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa.

Med vänlig hälsning,

Claudio van der Touw
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1092)
2021-01-19 Hör olovlig identitetsanvändning under allmänt åtal?
2021-01-18 Hur kan jag gå tillväga om jag blir utsatt för hot?
2021-01-17 Olovligt nyttjande av vattenbrunn
2021-01-16 Får man öppna någon annans brev?

Alla besvarade frågor (88291)