Smycken i bodelning

2016-05-27 i Bodelning
FRÅGA
Ska mina smycken ingå i en bodelning?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Frågor om bodelning regleras i Äktenskapsbalken (ÄktB). Vid äktenskapsskillnad ska egendomen fördelas mellan makarna genom en bodelning, 9:1 ÄktB. Då du inte nämner någonting om äktenskapsförord eller liknande så utgår jag här ifrån att ni inte har någon enskild egendom. All egendom som inte är enskild egendom är så kallat giftorättsgods, 7:1 ÄktB, och allt giftorättsgods ska ingå i bodelningen, 10:1 ÄktB. Enligt 10:2 ÄktB finns rätt att, trots att egendomen utgör giftorättsgods, från bodelningen undanta en skälig omfattning föremål som används för uteslutande personligt bruk. Smycken kan vara att anse som sådana föremål. Vad som är skäligt är en bedömningsfråga och varierar i fall till fall. Har man i övrigt giftorättsgods av högt värde att dela på så kan man generellt sett undanta mer.

Vänligen,

Matilda Crone
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2711)
2021-01-19 Hur löser man ut en make ur bostad när halva fastigheten utgör enskild egendom?
2021-01-16 Kräva bodelning efter fem år?
2021-01-16 Vad ingår i bodelningen när man är sambor/ makar?
2021-01-14 Hur fördelas försäljningssumman av en lägenhet vid skilsmässa?

Alla besvarade frågor (88254)