Smutskastning och grova anklagelser - ska man anmäla?

FRÅGA
Vår ordförande i ideell förening. Det har Framkommit att tre ordföringar i andra ideella föreningar har smutskastat henne med grova anklagelser. Deras mail har någon kommit åt och sänt till vår ordförande. Min fråga är. Skall hon anmäla dessa tre gamlingar.
SVAR

Tillämplig lag

Jag tolkar din fråga som att du undrar över om något brott har begåtts och om det är "lönt" att anmäla gärningsmännen. Det brott som aktualiseras är förtal, vilket regleras i brottsbalken, härefter förkortad som BrB. Även rättegångsbalken, RB, kommer att beröras.

Förtal

Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning döms för förtal (5 kap. 1 § första stycket BrB). Att det ska vara en uppgift innebär att det måste vara något konkret som går att kontrollera, och exempelvis inte något som närmast är att betrakta som "tycke och smak". För att det ska vara förtal måste det som sagt även vara ägnat att utsätta den utsatta för andras missaktning. Att det ska vara "ägnat att" innebär att det objektivt/typiskt sett ska vara något som är ägnat att utsätta denne för andras missaktning, och det behöver alltså inte ha uppstått missaktning i det konkreta fallet. Sist men inte minst krävs det för ett fullbordat förtalsbrott att uppgiften har kommit till en tredje persons kännedom, vilket ju verkar vara uppfyllt i ert fall.

Om någon var skyldig att uttala sig eller om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna en uppgift i saken, och denne visar att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den så dömer man dock inte till ansvar (5 kap. 1 § andra stycket BrB). För att det ska vara försvarligt att lämna en uppgift krävs det i princip att det finns ett samhällsintresse av att uppgiften kommer till allmänhetens kännedom.

Om man är över 18 år så är det endast målsäganden som får väcka åtal om brottet (5 kap. 5 § BrB). Man väcker enskilt åtal genom att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten (47 kap 1 § RB).

Sammanfattning

Utan att veta vilka anklagelser som har spridits så är det svårt för mig att avgöra om det typiskt sett något som är ägnat att utsätta henne för andras missaktning, och om det därmed är fråga om förtal. Skulle så vara fallet kan hon alltså väcka åtal hos tingsrätten.

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Nilsson Herhold
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1110)
2021-01-20 Kan jag polisanmäla en upplevd förolämpning/ kränkning?
2021-01-20 ​Är det brottsligt att säga att någon är ful?
2021-01-19 Är det brottsligt att kalla någon ful?
2021-01-17 Den relevanta tidpunkten för att bedöma ett brott

Alla besvarade frågor (88293)