Smitning och återkallelse av körkort

2015-07-29 i Trafikbrott
FRÅGA
åkte ut ur rondellen och körde på en stolpe som vek sig, stannade inte blev rädd..., har nu blivit anmäld för smitning.Har bara haft körkort på prov i 4 månader, kan förlora mitt jobb om jag mister körkortet, för att jag körde på stolpen var att en kollega hetsade mig när han skulle visa vägen.Vad säger lagen om detta.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vilka skyldigheter har en bilförare enligt lag?

För vägtrafikant som - med eller utan skuld - har haft del i en trafikolycka finns en upplysningsskyldighet som framkommer i 2 kap. 8 § 2 st. Trafikförordningen. Där står skrivet att en vägtrafikant har skyldighet att underrätta den skadelidande eller polis om skadan har skett på egendom och ingen som kan ta emot uppgifterna är närvarande. Den skadelidande eller polis skall underrättas utan dröjsmål eller i anslutning till olyckan. Detta betyder i ditt fall att som bilförare är du skyldig att anmäla för polisen att du har kört på en stolpe och detta skall göras så snart som möjligt efter händelsen. Det framkommer inte av din berättelse om stolpen vek sig på ett sätt som var farligt för andra vägtrafikanter. Det finns nämligen även en skyldighet för trafikanten att stanna kvar på olycksplatsen för att medverka till de åtgärder som olyckan skäligen föranleder, 2 kap. 8 § 1 st. Trafikförordningen. De är alltså två skyldigheter som det finns risk för att du inte har tagit hänsyn till, dels att du inte tog kontakt med polis för att meddela dem om den påkörda stolpen dels att du inte stannade kvar på olycksplatsen för att se till så att inte stolpen låg i vägen för andra trafikanter.

Har ett brott begåtts? Vad kan anmälan leda till?

Upplysningsskyldigheten och skyldigheten att kvarstanna på olycksplats är straffbelagda i 5 § Trafikbrottslagen och brottet som kallas för smitning benämns i lagtexten för avlägsnande från olycksplats. Brottet består i att en vägtrafikant som - med eller utan skuld – haft del i uppkomsten av en trafikolycka genom att avlägsna sig från olycksplatsen undandrar sig att i mån av förmåga medverka till de åtgärder, vartill olyckan skäligen bör föranleda. Om ingen är närvarande på olycksplatsen är den som orsakat skada på egendom skyldig att självmant lämna uppgifter till den skadelidande eller polis.

Detta innebär att du kan dömas för att du inte gjort vad du är skyldig till. I ditt fall har du inte upplyst polisen om att du kört omkull en stolpe vilket skulle ha gett dem möjlighet att snabbt åka och återställa skylten. En omkullkörd eller böjd vägskylt kan ju vara allvarligt då vägskyltar kan innehålla viktig information till andra trafikanter. Det är även risk i att låta en stolpe ligga böjd om den ligger i vägen för andra trafikanter. Genom att köra ifrån olycksplatsen utan att stanna kvar och förvissa dig om att stolpen inte utgjorde ett hinder för andra finns en risk för att du gjort dig skyldig till brottet smitning. Det är svårt för mig att bedöma hur stor denna risk är. Att din kollega hetsade dig tror jag inte kan påverka huruvida du döms för brottet eller ej.

Påföljder vid brottet smitning

Straffet för smitning (avlägsnande från olycksplats) är böter eller fängelse i högst sex månader. Det är dock osannolikt att fängelse skulle bli en följd av att du inte har stannat kvar på olycksplatsen eller meddelat polisen. En annan påföljd vid smitning är att körkortet kan dras in vilket framgår i 5 kap. 3 § punkt 2 Körkortslagen men aktualiseras endast om smitningen inte bedöms som ringa. Eftersom du fortfarande kör under prövotid skulle ett beslut om indraget körkort medföra att du måste göra ett nytt förarprov – både kunskapsprov och körprov – för att få ett nytt körkort.

Råd och vägledning

Det du kan göra om du skulle få ditt körkort indraget är att överklaga beslutet om återkallelse av körkortet, 8 kap 1 § Körkortslagen. Överklagandet ska vara skriftligt och ska inges till Transportstyrelsen senast tre veckor efter beslutet om återkallandet av körkortet. Transportstyrelsen skickar sedan i sin tur vidare överklagandet till allmän förvaltningsrätt för prövning. Ett tips om ett överklagande skulle bli aktuellt är att i ditt överklagande skriva att du är i behov av körkortet i arbetet och bifoga ett intyg från arbetsgivaren om detta.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

Kristina Svensson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1051)
2020-11-30 Vad kan man få för påföljd för olovlig körning?
2020-11-30 Hur länge kommer körkortet vara indraget på grund av fortkörning?
2020-11-30 hur påverkas körkortet av upprepad rattonykterhet?
2020-11-29 Kan ägaren till bilen straffas om föraren inte har körkort?

Alla besvarade frågor (86874)