Smitning från trafikolycka och ersättningsansvar

2017-11-03 i Trafikbrott
FRÅGA
hej jag står i en kö och på väg ut från en parkering. jag ser att bilen framför börjar röra sig och släpper då på min broms vilket gör att min startmotor hoppar igång och bilen framför stannar i samma veva så jag kör in i bilen framför men märker att det inte vart nåt på bilen framför och hon stannar inte utan kör vidare så jag tänker att detta är då lugnt. polisen ringer och säger att dom har vittnen på att jag har kört in. vad blir påföljderna efter detta? bara böter?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Det faktum att du körde ifrån olycksplatsen utan att ha pratat med den andra föraren kan betraktas som smitning från olycka, varför reglerna i lagen om straff för vissa trafikbrott (TBL) kan tänkas bli relevanta. För att det ska anses vara en olycksplats måste också någon typ av skada på någon av era bilar ha uppkommit, och då aktualiseras även reglerna i trafikskadelagen (TskL). Det är även till dessa jag kommer att hänvisa i det följande.

Böter vid smitning från olycksplats

Att lämna en olycksplats utan att medverka till nödvändiga åtgärder kan betraktas som en smitning från olycksplats. Vanligtvis innebär denna skyldighet att åtminstone stanna vid lämpligt ställe och prata med den andra föraren. Viktigt att veta är att både du och den andra föraren har haft en skyldighet att här stanna och prata med varandra, varför inte du ensam har skuld i detta.

Kravet på "trafikolycka" är relativt lågt ställda, och därför är även en så "liten" skada som en lackskada att betrakta som trafikolycka.

För att det ska bedömas som smitning krävs också att någon av er agerat med uppsåt, dvs. att någon av er noterat "krocken", och att ni därefter avvikit från platsen för att undvika eventuella påföljder. Kravet på uppsåt är ganska lågt ställt. Det faktum att du noterat att du kört in i den andra bilen och därefter kört ifrån "olycksplatsen" utan att försöka få den andra bilen att stanna och prata med den andra föraren, skulle därför kunna anses vara tillräckligt för att anse att du gjort dig skyldig till smitning. Jag kan givetvis inte uttala mig om den andra föraren, eftersom jag inte vet om den andra föraren noterat att du kört in i bilen eller inte.

Påföljden av detta kan bli böter eller fängelse i högst sex månader. Med tanke på situationen, att du inte noterat någon skada på den andra bilen, och att ni båda kört ifrån platsen oskadda, så anser jag det dock högst sannolikt att påföljden stannar vid böter (5 § första stycket TBL).

Ersättning för skador ur din trafikskadeförsäkring

Alla bilar måste vara trafikförsäkrade, och det är främst ur trafikförsäkringen som ersättning utgår i den mån din bil skulle vara inblandad i en olycka. Regler om detta finner du i trafikskadelagen (1 § första stycket TskL).

Eftersom polisen är inblandad, så är det rimligt att anta att den andra bilen blivit skadad i samband med "krocken". Det spelar ingen roll om du gjorde det med flit eller inte, eftersom strikt ansvar gäller enligt trafikskadelagen, dvs. ersättning ska alltid utgå även om skadan orsakats genom en ren olyckshändelse. Den andra förarens skador på bilen kommer därför att täckas ur din trafikskadeförsäkring (8 § första stycket TskL).

Den andra föraren skulle istället kunna kräva dig på skadestånd enligt trafikskadelagens 18§, men detta är till nackdel för den andra föraren, eftersom det är svårare att bevisa att du varit oaktsam, och det är därför mest troligt att den andra föraren kommer vilja ha ersättning ur din trafikskadeförsäkring som nämndes ovan (18 § första stycket TskL).

Osannolik minskning av ersättningen pga. att den andre föraren stannat

Ersättningen kan jämkas, dvs. sättas ned till ett lägre belopp om vållande på den skadelidandes sida har medverkat till skadan. Din beskrivning ger ingen tydlig bild över exakt hur det har sett ut, varför det blir svårt för mig att fullt ut bedöma din rätt till jämkning, men om jag ska kommentera dina uppgifter, så kan det dock knappast anses vårdslöst eller oaktsamt att stanna i samband med en kö ut från en parkeringsplats. Har det däremot varit fritt från bilar och bilen utan problem kunnat köra, men trots detta valt att stanna, så skulle det kunna tala för att föraren varit oaktsam och att ersättningen bör sättas ned (12 § andra stycket TskL).

Skador på din bil

Jag vill bara nämna detta för att det kan vara bra att veta om, även om det inte framgår av din beskrivning att din bil fått några skador. Även i denna situation täcks eventuella skador på din bil endast i den mån du kan påvisa att den andra föraren agerat oaktsamt i situationen. Det är ganska svårt att göra, och din beskrivning av händelsen ger egentligen ingen grund för detta heller. Det får därför anses osannolikt att du skulle kunna få ersättning för eventuella skador på din bil ur den andra förarens trafikskadeförsäkring (10 § andra stycket TskL).

Skadorna skulle dock kunna täckas om du har en full vagnskadeförsäkring tecknad hos ditt försäkringsbolag.

Sammanfattningsvis

Du, och möjligtvis även den andra föraren, kan ha gjort er skyldiga till smitning från olycksplats. Straffet för detta är böter eller fängelse i högst sex månader. Av din beskrivning att döma, och att olyckan inte verkar särskilt allvarlig, så får det anses högst sannolikt att straffet slutar vid böter. Eventuella skador på den andra förarens bil kommer att täckas ur din trafikskadeförsäkring, och det spelar ingen roll om du kört på bilen med flit, av oaktsamhet eller av en ren olyckshändelse, eftersom strikt ansvar gäller. Om du kan påvisa att den andra föraren varit oaktsam i situationen och att detta medverkat till skadan skulle ersättningen kunna sättas ned, och eventuella skador på din bil skulle täckas ur den andra förarens trafikskadeförsäkring. I annat fall täcks inte eventuella skador på din bil, i det fall du inte har en full vagnskadeförsäkring tecknad hos ditt försäkringsbolag då vill säga.

Jag hoppas att du fått klarhet i regelverket, och att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Mattias Törnström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1219)
2021-09-28 Jaktlicens återkallad
2021-09-27 Vad händer vid fortkörning?
2021-09-27 Fråga om återkallat körkort
2021-09-24 Körde 25 km/h för fort under prövotiden; blir jag av med mitt körkort?

Alla besvarade frågor (95953)