Smitning från parkeringsskada

2021-05-27 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej!Detta gäller en parkeringskada.Det dyker upp två civilklädda polismän hemma hos mig och berättar att jag är misstänkt för att ha avvikit från "trafikolycka" Jag har enligt en vittne orsakat en parkeringskada som jag inte har varit medveten, sett eller hört ljud i från bilen och kört iväg. Givetvis hade jag stannat och lämnat mina uppgifter om jag i detta fall märkt detta. Kan även påpeka att det inte finns skador på min bil som skulle väcka misstanke för mig själv. Enligt en vittne stämmer beskrivningen av mig överens och att min bil stod parkerad där och därmed tror polisen att det har varit jag. Jag har gått med att betala deras självrisk trots att jag inte var medveten om skadan. Vilka påföljder kan jag få efter detta? Jag har iallafall varit behjälplig till att göra saken rätt trots mitt ovetande. Låter helt osannolikt att bli dömd för smitning eller blir man det ändå? Vad blir juridiskt rätt?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga så kommer jag att använda mig av lagen om straff för vissa trafikbrott (TBL).

Man gör sig skyldig till smitning om man som vägtrafikant undandrar sig från att uppge namn, hemvist eller upplysningar om händelsen efter man haft del i uppkomsten av en trafikolycka, påföljden är böter eller fängelse i högst sex månader (5 § TBL). Begreppet trafikolycka innefattar sådant som en parkeringsskada.

Dock, för att dömas för smitning krävs det att du har agerat med uppsåt, vilket innebär att man har varit medveten om olyckan/skadan och därefter avvikit från platsen för att undvika en eventuell påföljd.

Kravet på uppsåtet är ganska lågt ställt och har diskuterats i flera rättsfall. I NJA 1984 s. 659 formulerar Högsta domstolen uppsåtskravet för parkeringsskador på så sätt att om gärningsmannen inte insett att en trafikolycka inträffat, krävs för ansvar att denne i vart fall har varit medveten om risken för att en olycka inträffat och att det kan antas att gärningsmannen ändå skulle ha avvikit om denne varit säker på att en olycka inträffat.

Som svar på din fråga, enligt de uppgifter som du anger i din frågeställning så framgår det att du inte har agerat med uppsåt och därmed så verkar det osannolikt att du gjort dig skyldig till smitning.

Hoppas du fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Amanda Sivander
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1253)
2021-12-07 Straff för trimmad moped
2021-12-07 Smitning från trafikolycka
2021-11-30 Tillåtande av olovlig körning
2021-11-30 Hur kan man få hjälp av Lawlines juristbyrå?

Alla besvarade frågor (97713)