Slutlön vid uppsägning från arbetstagarens sida

Hej! För ett tag sedan blev jag erbjuden ett annat jobb som verkar intressant, jag har därför sagt upp mig från mitt nuvarande jobb. Eftersom jag jobbat på samma företag sedan jag gick ur skolan för 8 år sedan har jag ingen direkt erfarenhet av vad som är viktigt att tänka på. Företaget jag jobbar på idag har Månadslön. Jag har 25 betalda semesterdagar att hämta ut och tidigare har vi fått lön innan semestern som vanligt med ett semestertillägg och en vanlig månadslön på semestern. Jag har för mig att kalenderåret för semester ersättning sträcker sig från April-April och likaså arbetstidsförkortning. Hur räknar jag ut vad jag skall få för slutlön? Hur många semesterdagar har jag rätt till? Hur många arbetstidsförkortningsdagar har jag jobbat ihop från 1/4-5/7? Vi har rätt till 36 timmar arbetstidsförkortning per kalenderår. Tack på förhand Med vänlig hälsning Fredrik

Lawline svarar

Hej Fredrik,

Tack för dina frågor. Relevant lagstiftning vad gäller semesterersättning är Semesterlagen (1977:480).

Enligt lagen sträcker sig det så kallade intjänandeåret från och med 1 april till och med 31 mars året efter. Det året som sedan följer efter intjänandeåret är semesteråret. Utgångspunkten är att alla anställda har rätt till 25 semesterdagar varje semesterår, som du även nämner är aktuellt för dig. Här räknar du på 25 semesterdagar om du inte tagit ut någon semester detta semesterår.

Semesterersättning regleras i 28§ i Semesterlagen. Huvudregeln säger att en arbetstagare har rätt till semesterersättning om anställningen upphör innan arbetstagaren fått den semesterlön som tjänats in. Semesterersättningen skall sedan räknas ut på samma sätt som semesterlönen.

Beräkningen av semesterersättningen/semesterlönen görs enligt paragraferna16-16b i semesterlagen.

Från dessa paragrafer får dock avvikelser göras i gällande kollektivavtal. För att veta hur du skall beräkna din semesterersättning måste du därför titta i det gällande kollektivavtalet för din arbetsplats. Finns kollektivavtal på din arbetsplats beräknas semesterersättningen utefter detta.

Du beräknar sedan utifrån antalet semesterdagar som du har innestående vilken semesterersättning plus semestertillägg du har rätt till.

I semesterlagen preciseras även att ersättningen skall betalas ut till den anställde utan oskäligt dröjsmål och senast en månad efter det att anställningen upphört. Vanligtvis betalas semesterersättningen ut med den sista månadslönen.

Vad gäller arbetsförkortning så finns även dessa bestämmelser i gällande kollektivavtal och/eller i det enskilda anställningsavtalet. Här måste du titta på vad som faktiskt är avtalat mellan dig och din arbetsgivare för att veta vilka rättigheter du har. För att beräkna den tiden du har rätt till måste man även ha mer exakta siffror på antal timmar du har arbetat samt vilken arbetstidsförkortning som gäller på ditt företag.

Jag kan inte ge dig ett mer exakt svar utifrån den information jag fått men råder dig däremot att i första hand att titta på det gällande kollektivavtalet samt ditt enskilda anställningsavtal. Med detta som grund kan du sedan räkna ut exakt vad du har rätt till för slutlön.

Med Vänliga Hälsningar

Emily TepplerRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000