Sluten ungdomsvård som påföljd vid olaga hot och övergrepp i rättssak?

Hejsan! Jag har gjort mig skyldig till olaga hot, övergrepp i rättssak och även grovt olaga hot. Grejen är den att jag är 15 år och vill mentalt förbereda mig lite. Borde jag ställa in mig på att bli dömd till sluten ungdomsvård? Har sedan tidigare gjort väldigt många brott men av de få som jag blivit anmälda för så har de lagts ner pga att jag inte var straffmyndig då.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline!

Som jag har förstått din fråga så undrar du om vad de aktuella brotten vid en fällande dom skulle leda till för påföljd? Jag kommer därför i det följande att utgå från att du är dömd eller kommer att dömas för alla tre brotten, t.ex. för att bevisning är mycket stark eller du kommer erkänna brotten. Jag kommer också utgå från att du begått de ifrågavarande brotten efter det att du fyllt 15 år.

Om åklagaren endast väckt åtal för de brotten du nämner är det ju inte säkert att du kommer dömas för alla. Straffvärdet och påföljden är således beroende av hur många brott du döms för eller om du döms för några alls.

Rättsliga regleringen för de ifrågavarande brotten.

Brottet olaga hot och grovt olaga hot stadgas i 4 kap. 5§ Brottsbalken. För olaga hot är straffvärdet mellan böter och fängelse i högst ett år. För grovt olaga hot är minimistraffet fängelse i nio månader och upp till högst fyra år. Brottet övergrepp i rättssak stadgas i 17 kap. 10§ Brottsbalken och kan ge upp till fängelse i fyra år.

Viktigt att notera är att spannet mellan lägsta och högsta straff för de olika brotten är väldigt stort. De enskilda omständigheterna i varje fall är därför i stor mån avgörande. Försvårande respektive förmildrande omständigheter kommer i stor utsträckning påverka. Utgångspunkten vid bestämmande av straffvärdet är att man börjar vid minimipunkten och sedan rör sig uppåt beroende på omständigheterna.

Utan att beakta din ålder så kommer straffvärdet oavsett som lägst att ligga runt ett års fängelse om du döms för alla tre brotten.

Vad gäller påföljden?

Enligt 30 kap. 5§ st 1 Brottsbalken framgår att det krävs synnerliga skäl för att döma den som är under 18 år till fängelse. I första hand ska, som du nämner, sluten ungdomsvård enligt 32 kap. 5§ Brottsbalken bestämmas. Med tanke på att du dessutom är långt under 18 år bör fängelse som påföljd kunna uteslutas. Straffrabatten innebär också att åldern ska beaktas vid bestämmande av straffmätningsvärdet.

Vid bestämmande om påföljden ska bli fängelse (eller sluten ungdomsvård som motsvarighet i ditt fall) ska man ta hänsyn till straffvärdet, tidigare brottslighet och brottslighetens art.

Tidigare brottslighet bör inte kunna beaktas eftersom det skett innan 15 års ålder och straffvärdet är det svårt att veta hur det kommer bli. Brotten är väl i och för sig artbrott då de riktar sig mot personer och mot staten.

Sammanfattningsvis

Påföljdsvalet är helt beroende av omständigheterna i det enskilda fallet, så det är väldigt svårt att hypotetiskt bedöma vilken påföljd som du skulle kunna dömas till. Om den brottslighet du begått överstiger ett år med viss marginal så finns det en viss risk att du kommer dömas till sluten ungdomsvård.

Men även om straffvärdet överstiger ett års fängelse så måste din ungdom beaktas, särskilt då du är 15 år gammal. Det finns alltså en viss sannolikhet för att varken fängelse eller sluten ungdomsvård blir aktuellt. Med tanke på din ringa ålder skulle ungdomsvård enligt 32 kap. 1§ Brottsbalken kanske vara ett alternativ. Vården ska då syfta till att motverka att du som person utvecklas ogynnsamt. Även ungdomstjänst enligt 32 kap. 2§ Brottsbalken skulle kunna bli aktuellt.

Hoppas mitt svar var till hjälp!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo