Slitage på hyresrätt

2020-04-24 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej. Min pappas katt har kissat inne i hyreslägenheten och det har blivit märken på parketten. Fastighetsägaren säger att de ska fakturera min pappa kostnaden för att byta ut parketten nu när han har flyttat ut från lägenheten. Vad gäller?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Enligt Jordabalken 12 kap. 24 § ska hyresgästen under hyrestiden väl vårda lägenheten med vad därtill hör. Där i ingår är man skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom hans vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till hans hushåll eller gästar honom eller av annan som han inrymt i lägenheten eller som där utför arbete för hans räkning.

Ansvaret är är alltså beroende av eget vållande, och där i ingår ansvar för husdjur man äger. Det finns förvisso inget strikt skadeståndsansvar när det gäller kattdjur som det gör för hundar, det vill säga generellt och oberoende av vållande. Men det ligger så att säga inom hyresgästens vårdplikt hur katten behandlar lägenheten, och min bedömning ligger det inom farans riktning, det vill säga det är en sak som absolut kan hända när man har en katt, och är inte att betrakta som en ren olyckshändelse som kan befria från ansvar enligt ovan nämnda paragraf. Om inte din pappa kan återställa parketten såsom den såg ut innan måste han betala fakturan. Hoppas du fick svar på din fråga.

Pontus Almquist
Fick du svar på din fråga?