Slitage och hyresgästens vårdplikt

2017-02-07 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej! Jag har haft min bostadsrätt uthyrd i drygt 2 år till en person. När hon nu har flyttat ut har jag upptäckt en skada på mitt golv. Ett hål som är cirka 1 cm i diameter och en halv cm djup. Hyresgästen har lagt 5000 kr i deposition som jag förstår ska användas vid skador, dock inte vid slitage. Hyresgästen som nu flyttat ut tycker inte alls att det är rätt att jag använder mig av depositionspengarna för att laga detta. Eller ens försöker se om det går att laga utan att lägga nytt golv. Behövs det läggas nytt golv så är det ju tusentals kronor det handlar om. Vad är rätt i detta fall? Har jag rätt att använda hennes deposition för att bekosta detta? Och om de pengarna inte räcker och kostnaderna blir större, vem ska då betala? Tack på förhand!
SVAR

Hej tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hyresvärden svarar för normalt slitage enligt 12 kap. 15 § jordabalken (JB). Lagen finner du här. Med normalt slitage anses nötning på ytskicket. Hyresgästen har vårdplikt enligt 12 kap. 24 § 1 st. JB. Hyresgästen är enligt samma paragraf skyldig att ersätta skada som uppkommit genom hans vållande, vårdslöshet eller försummelse. De skador som uppkommit under hyrestiden på egendom som normalt inte är åtkomligt för annan än hyresgästen och som typiskt sett uppkommer genom vårdslöshet presumeras ha orsakats av hyresgästen. Bestämmelsen tar främst sikte på sådan skada som inte kan anses vara normalt slitage och som orsakats på ett vårdslöst sätt.

Om hålen som uppstått i golvet kan anses som normalt användande är det hyresvärden som ska stå för kostnader för att laga det. Olyckshändelser som exempelvis att man tappar en kniv i köket brukar ingå i det som anses vara normalt slitage.

Sammanfattningsvis kan sägas att hyresgästen endast ansvarar för skador som uppstår genom hans vållande, vårdslöshet eller försummelse enligt 12 kap. 24 § 1 st. JB. Med andra ord ska hyresgästen då ersätta all skada som uppstår. I annat fall svarar hyresvärden för de skador som uppstått, då de anses falla in under normalt slitage enligt 12 kap. 15 § JB.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2013)
2021-07-27 Uträkning av 3 månaders uppsägning
2021-07-27 Är en hyresvärd skyldig att avhysa en hyresgäst som har kontakt med grovt kriminella?
2021-07-26 Vem ska teckna bostadsrättstilläggsförsäkring?
2021-07-25 Störningar i Hyresrätt

Alla besvarade frågor (94273)