Släktregister vid brottsutredning, går det emot retroaktivitetsförbudet?

2019-09-02 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Personer får ju inte dömmas efter nya lagar och måste dömmas efter de gamla lagarna som gällde vid tiden för brotten. Men hur funkar det ifall det blir nya lagändringar efter att en person begått ett mord, gäller inte samma sak då? Tänker på så kallade "kalla fall" där nya lagändringar gör att polisen nu har rätt att använda sig av släktforskning för att hitta mördare. Men eftersom polisen inte hade laglig möjlighet att gå in och söka i släktregister när ett mord begicks så borde de väl inte ha det nu heller eftersom de måste gå efter lagen som gällde vid tiden för mordet?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår det som att du syftar på det s.k. retroaktivitetsförbudet. Det innebär att en person inte kan dömas för en gärning som inte var brottslig vid det tillfälle då gärningen begicks. Denna princip finns i regeringsformen 2 kap. 10 §.

Lagar och regler som gäller polisens arbetssätt vid brottutredning, exempelvis med hjälp av släktregister, faller alltså inte under retroaktivitetsförbudet. Förfarandet är lagligt i Sverige, men används ytterst sällan då det av många anses vara etiskt tveksamt.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Moa Kryh
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
ACHallå Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com
2019-09-03 08:21
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2204)
2019-09-20 Är det hets mot folkgrupp att göra narr av asexualitet?
2019-09-19 Hur skaffar jag ett kontaktförbud mot en person?
2019-09-19 Kan man dömas i efterhand för en handling som var straffbelagd när den begicks, men nu är laglig?
2019-09-15 Hur mycket pengar kan man få för att ha suttit frihetsberövad p.g.a. misstanke om brott?

Alla besvarade frågor (72915)