FrågaOFFENTLIG RÄTTPolis13/06/2019

Slå polis när den äter lunch- är det misshandel eller våld mot tjänsteman?

Hej!

Jag pluggar på polishögskolan i Stockholm och har precis haft tenta i Juridik där en av frågorna kändes lite märklig.

Frågan löd:

"Du arbetar som polis inom ingripandeverksamheten och väljer att en solig dag äta lunch med dina kolleger på en uteservering. Plötsligt kastar en person en tom glasflaska mot en av dina kolleger som träffar denne i huvudet och orsakar smärta, svullnad, sårskador och blåmärken. Kollegan har aldrig innan haft någonting med gärningsmannen att göra."

Utifrån dessa förutsättningar gavs 5 svarsalternativ varav ett skulle ringas in.

Alternativen är:

•Våld eller hot mot tjänsteman

•Misshandel

•Övergrepp i rättssak

•Våldsamt motstånd

•Inget av detta

Nu var enligt facit Misshandel rätt. Vilket jag inte riktigt kan förstå.

I min värld och även när jag läser kap 17, 1§ BrB så kommer jag inte fram till annat än att det bör ligga under Våld mot tjänsteman.

Trots att lunchen intas på en uteservering iförd uniform bör väl det ändå klassas som om att man är i tjänst och utför myndighetsutövning?

1st 17kap 1§ BrB beskriver att den som med våld eller hot om våld hindrar en tjänsteman från sin myndighetsutövning döms till Våld mot tjänsteman. Bör inte detta caset falla under denna brottsbeskrivning, då följderna av GMs agerande resulterar i att polisen hindras från sin myndighetsutövning i eventuell utryckning?

Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej och välkommen med din fråga till Lawline!

Ja, när en person slår en annan person bedöms det normalt som misshandel. Men du har även rätt i att det kan falla under myndighetsutövning då det handlar om poliser. För att göra det måste vi bedöma om polisen är under myndighetsövning. Det står i din fråga att polisen äter lunch på uteservering med sina kollegor, vilket kan anses som att han har lunchrast och därför får polisen hålla på med privata sysslor. Å andra sidan har poliser enligt 16 § Polisförordningen skyldighet att ingripa när de inte är i tjänst varför det kan argumenteras för att en polis som befinner sig på uteservering i uniform väldigt ofta måste anses som myndighetsutövning. Jag kan hänvisa till NJA 1952 s. 512 där misshandel av en tulltjänsteman ansågs ha skett under dennes tjänsteutövning trots att den företagits under en lunchrast.

Det som jag skulle bedöma är avgörande för frågan är uniformen. Ser gärningsmannen utifrån polisernas uniformer att de är poliser och därav kastar glasflaskan på polisen, bedömer jag det som våld mot tjänsteman. Men om poliserna sitter i sina civilkläder och glasflaskan kastas på en av poliserna, då klassar jag det som misshandel, eftersom avsikten hos gärningsmannen antagligen inte varit att faktiskt slå en polis. Om det inte nämns något om uniformer i tenta-frågan, så kan jag hålla med om att det är lurigt och därför borde egentligen ''misshandel'' och '' våld mot tjänsteman'' vara godkända svar med tanke på att man kan argumenetra för båda. Men om uniformerna nämns i frågan, är frågan tydlig och det blir lättare att bedöma vilket brott det faktiskt rör sig om.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Natasha FathifardRådgivare