Skyldigheter mellan medlånstagare

2017-10-01 i Fordringar
FRÅGA
Hej.Jag har två lån med mitt ex sambo och hon är medlåntagare på de båda. Idag dras det bara från mitt konto så jag undrar om det finns någon möjlighet om hon kan få fakturor hem på sitt namn så att hon också betalar av dessa lån eller är jag skyldig att betala av dessa helt själv.Om möjligheten finns vad gör jag då.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Som medlånstagare är man solidariskt betalningsskyldiga, såvida inte annat är föreskrivet i avtalet. Jag utgår ifrån att det avtal ni ingått med banken inte säger något annat. Det innebär att banken kan välja vem av er de kräver betalning av, se 2 § 1 stycket skuldebrevslagen. Du har dock rätt att i din tur kräva betalning av ditt ex för hennes andel. Om du exempelvis betalar 10 000 kr, blir ditt ex skyldig dig 5 000 kr, se 2 § 2 stycket skuldebrevslagen.

Jag utgår också ifrån att du och ditt ex inte har avtalat inbördes kring hur ni ska reglera skulden. Det innebär att hennes skuld till dig kommer förfalla så snart du framställer ditt krav, se 5 § 1 stycket skuldebrevslagen. Den legala dröjsmålsräntan börjar löpa trettio dagar efter det, se 4 § 1 stycket räntelagen. I dagsläget beräknas den till 7.5 %, se 6 § räntelagen. När du framställer ditt krav är det viktigt att du a) tydligt anger kapitalbeloppet, och b) tydligt anger att underlåtelse att betala kommer leda till att ränta tas ut i enlighet med 6 § räntelagen, och c) framställer kravet skriftligt och ser till att du får en bekräftelse av att ditt ex mottagit kravet.

Jag rekommenderar att du informerar ditt ex om att skulden är delad och att hon är skyldig att stå för sin andel. Om du inte får gehör för ditt krav, kan du som sista utväg ta hjälp av Kronofogden.

Du kan också kolla med banken om de är villiga att dela upp fakturorna. De har emellertid ingen skyldighet att göra så.

Elias Olsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (847)
2022-01-11 Kan ett företag köpa en fordran från ett dödsbo?
2022-01-02 Fordran mot en avliden
2021-12-30 Vem har bevisbördan för en påstådd fordan?
2021-12-29 Betala medsökandes lån

Alla besvarade frågor (98494)