FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott05/09/2017

Skyldighet för bilägare att uppge förare i samband med fartkamera?

Hej!

Jag undrar om det i dagsläget, 2017-09-04, finns någon lagstadgad skyldighet att uppge vem som kört ens bil (eller annat fordon) vid en viss tidpunkt? Och innebär det något straffansvar för när man vägrar uppge detsamma?

Ex: en fartkamera får en bra bild av föraren i ett företags tjänstebil - finns det lagstöd för att företaget måste ge ut förarens identitet?

Gäller samma sak för privatpersoner i sådana fall?

Tack!

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

Enligt 1 kap 1 § Brottsbalken så är brott en gärning beskriven i brottsbalken eller i annan lag eller författning och "för vilken straff som sägs nedan är föreskrivet." Detta förklarar den s.k. legalitetsprincipen som enkelt kan förklaras som inget straff utan stöd i lag.

I dagsläget finns i svensk lag inte någon lagstadgad skyldighet att uppge vem som kört ens bil (eller annat fordon) vid en viss tidpunkt. Således finns det heller inte något straffansvar för när man vägrar uppge detsamma. Detta gäller oavsett om någon kört för fort med din bil och då fångats av en trafiksäkerhetskamera.

Hoppas detta besvarar din fråga.

Vänligen,

Samuel KarlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo