Skyldighet för bilägare att uppge förare i samband med fartkamera?

2017-09-05 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej!Jag undrar om det i dagsläget, 2017-09-04, finns någon lagstadgad skyldighet att uppge vem som kört ens bil (eller annat fordon) vid en viss tidpunkt? Och innebär det något straffansvar för när man vägrar uppge detsamma?Ex: en fartkamera får en bra bild av föraren i ett företags tjänstebil - finns det lagstöd för att företaget måste ge ut förarens identitet?Gäller samma sak för privatpersoner i sådana fall?Tack!
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Enligt 1 kap 1 § Brottsbalken så är brott en gärning beskriven i brottsbalken eller i annan lag eller författning och "för vilken straff som sägs nedan är föreskrivet." Detta förklarar den s.k. legalitetsprincipen som enkelt kan förklaras som inget straff utan stöd i lag.

I dagsläget finns i svensk lag inte någon lagstadgad skyldighet att uppge vem som kört ens bil (eller annat fordon) vid en viss tidpunkt. Således finns det heller inte något straffansvar för när man vägrar uppge detsamma. Detta gäller oavsett om någon kört för fort med din bil och då fångats av en trafiksäkerhetskamera.

Hoppas detta besvarar din fråga.

Vänligen,

Samuel Karlsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?