Skyldighet för arbetstagare att respektera uppsägningstiden

FRÅGA
hej jag har en restaurang och en av mina anställda ville sluta jobba hos mig inom tio dagar.Avtalet mellan han och oss är att uppsägstiden är en månad. Kan jag göra någonting åt detta?Han var den kock på min restaurang och då måste vi hjälpa så hårt vi kan för att fortsätta verksamheten.Finns det någonting man kan göra?Kan han bara sluta jobba så här?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Uppsägningstid gäller för såväl arbetsgivare och arbetstagare och är ett skydd för båda parter för det fallet att endera av parterna önskar avsluta anställningsförhållandet. Syftet är att andra parten ska beredas möjlighet att hitta alternativa lösningar till den uppstådda situationen samt att rätta sig efter de ändrade förhållandena. En arbetstagare är därmed skyldig att respektera uppsägningstiden och att arbeta som vanligt ända fram till uppsägningstidens sista dag, om du som arbetsgivare så önskar. Om din kock skulle ha sagt upp sig den 12 juni är han eller hon skyldig att stå till ditt förfogande till och med den 12 juli. Skulle den anställde trots allt välja att gå i förtid utan ditt medgivande kan du kräva denne på ekonomiskt skadestånd för att ha brutit mot anställningsavtalet.

Vänligen

Johan Tivéus
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1409)
2020-01-21 Saklig grund för uppsägning och diskrimineringsgrunderna
2020-01-18 Kan chefen tvinga mig att medverka till lagbrott?
2020-01-17 Är en timanställd skyldig att arbeta kvarvarande schemalagda pass när hen sagt upp sig?
2020-01-14 Uppsägning pga. misshandel på fritiden?

Alla besvarade frågor (76437)