Skyldighet för ägare till fordon att ange förare vid hastighetsöverträdelse

2017-05-18 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej!2017-05-15Har fått anmodan ifrån Polismyndigheten att uppge vem som var förare av vår tjänstebil som fångats av fartkamera, de skriver att detta görs med stöd av 23 kap. 6§ rättegångsbalken och 8§ förundersöknings-kungörelsen (1947:948),Har även läst att det inte finns någon lag om angiveri i sverige,Undrar vad som gäller enl lagen angående ovan måste jag ange vem eller vilka som kan ha framfört fordonet vid den aktuella tidpunkten.Tacksam för svar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

23 kap. 6 § rättegångsbalken reglerar det faktum att polisen får hålla förhör med personer som kan antas lämna relevanta uppgifter under förundersökningen, och 8 § förundersökningskungörelsen, behandlar att sådana uppgifter även får inhämtas skriftligt. Det är alltså inte bestämmelser man hänvisar till för att göra gällande att du måste uppge vem föraren var, utan endast hänvisningar för att påvisa att de har rätt att inhämta uppgifter från dig.

I Sverige har vi ett föraransvar vid trafikbrott vilket betyder att det bara är föraren som blir ansvarig. Det finns heller inte någon skyldighet för ägaren att ange föraren.

Hoppas du fick svar på din fråga, om inte är du varmt välkommen med en ny till oss här på Lawline!

Vänligen,

Fanny Rudén
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?