FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott18/05/2017

Skyldighet för ägare till fordon att ange förare vid hastighetsöverträdelse

Hej!

2017-05-15

Har fått anmodan ifrån Polismyndigheten att uppge vem som var förare av vår tjänstebil som fångats av fartkamera, de skriver att detta görs med stöd av 23 kap. 6§ rättegångsbalken och 8§ förundersöknings-

kungörelsen (1947:948),

Har även läst att det inte finns någon lag om angiveri i sverige,

Undrar vad som gäller enl lagen angående ovan måste jag ange vem eller vilka som kan ha framfört fordonet vid den aktuella tidpunkten.

Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

23 kap. 6 § rättegångsbalken reglerar det faktum att polisen får hålla förhör med personer som kan antas lämna relevanta uppgifter under förundersökningen, och 8 § förundersökningskungörelsen, behandlar att sådana uppgifter även får inhämtas skriftligt. Det är alltså inte bestämmelser man hänvisar till för att göra gällande att du måste uppge vem föraren var, utan endast hänvisningar för att påvisa att de har rätt att inhämta uppgifter från dig.

I Sverige har vi ett föraransvar vid trafikbrott vilket betyder att det bara är föraren som blir ansvarig. Det finns heller inte någon skyldighet för ägaren att ange föraren.

Hoppas du fick svar på din fråga, om inte är du varmt välkommen med en ny till oss här på Lawline!

Vänligen,

Fanny RudénRådgivare