Skyldighet att vårda make vid demenssjukdom?

2019-08-30 i Underhåll
FRÅGA
om en av makarna drabbas av demenssjukdom hur långtgående är den andra makens skyldighet att vårda och ta hand om den demenssjuke?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det finns inga regler som ålägger makar skyldighet att vårda varandra eller ta hand om varandra. I vissa fall kan dock en make/maka åläggas att betala underhåll till den andra maken. Det kan alltså finns en skyldighet att ta hand om sin make/maka ekonomiskt (se 6 kap Äktenskapsbalken). Men man kan aldrig ålägga en make en skyldighet att ''ta hand'' om den andra makens hälsobehov eller liknande på samma sätt som vårdnadshavare.

Hoppas att du fick svar på din fråga. Tveka inte på att höra av dig om du har fler frågor.

Carl Trolle Olson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (882)
2020-01-20 Är man underhållsskyldig för sin särbo?
2020-01-19 Vad är ett exekvaturbeslut?
2020-01-14 Föräldrar kan vara underhållsskyldiga fram till dess barn fyllt 21 år
2020-01-11 Kan jag kräva hyra för ett hemmaboende barn över 20 år?

Alla besvarade frågor (76421)