Skyldighet att meddela fackförbund om avslutande av provanställning

FRÅGA
Om företaget inte har kollektiv avtal och dom säger upp min provanställning måste dom då meddela mitt fackförbund om detta? eller räcker det att dom informerar mig? Med vänlig hälsning Jenny
SVAR

Hej Jenny och tack för att du vänder dig till Lawline!

Reglerna om provanställning finner du i lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS).

En arbetsgivare har under provanställningen rätt att avbryta denna utan att behöva redovisa skälen till avslutandet, se närmare i 6 § LAS. Om en provanställning avslutas i förtid eller inte övergår till en tillsvidareanställning ska arbetsgivaren enligt 31 § LAS informera arbetstagaren minst två veckor innan anställningen upphör.

Om arbetstagaren är med i ett fackförbund ska arbetsgivaren, enligt bestämmelsen ovan, meddela arbetstagarens fackförbund om beslutet. Fackförbundet och arbetstagaren har då rätt till förhandling med arbetsgivaren.

Detta medför att företaget som avslutade din provanställning ska informera dig och ditt fackförbund om det förtida avslutandet.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Vänligen,

Azra Huzejrovic
Fick du svar på din fråga?