skyldighet att lämna urinprov

2021-05-27 i Trafikbrott
FRÅGA
Jag undrar om polisen har rätt stoppa vilken personbilförare de vill och kräva urinprov även om ingen trafikförselse av något slag skett? Och allt övrig är i sin ordning skatt Försäkringar körkort bes.OsvMvh (psykisk ohälsa)
SVAR

Utgångspunkten är att polisen kan utföra kroppsbesiktning på en person är skäligen misstänkt för ett brott och det kan följa fängelse på brottet, 28 kap. 11-12 §§ rättegångsbalken (RB).

Med kroppsbesiktning avses undersökning av människokroppens yttre och inre samt att prov tas från människokroppen och undersöks, med andra ord exempelvis urinprov, blodprov, salivprov och hårprov. Kroppsbesiktning får bl.a. användas vid misstanke om brotten bruk av narkotika enligt 1 § sjätte punkten och 2 § narkotikastrafflagen eller drograttfylleri enligt 4 § andra stycket lagen om straff för vissa trafikbrott.

Sammanfattningvis gäller att polisen kan utföra urinprov vid misstanke av förekomst av brott, såsom narkotikaanvändning eller rattfylleri.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Pearl Yeuki Ku Chiu
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1162)
2021-06-15 Kan man anmäla olovlig skjutsning på cykel?
2021-06-13 Straffmätning vid grovt rattfylleri samt tidigare brottslighets påverkan.
2021-06-09 Köra MC med B-körkort
2021-06-08 Hastighetsöverträdelse under prövotid

Alla besvarade frågor (93136)