FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott27/05/2021

skyldighet att lämna urinprov

Jag undrar om polisen har rätt stoppa vilken personbilförare de vill och kräva urinprov även om ingen trafikförselse av något slag skett? Och allt övrig är i sin ordning skatt Försäkringar körkort bes.

Osv

Mvh (psykisk ohälsa)

Lawline svarar

Utgångspunkten är att polisen kan utföra kroppsbesiktning på en person är skäligen misstänkt för ett brott och det kan följa fängelse på brottet, 28 kap. 11-12 §§ rättegångsbalken (RB).

Med kroppsbesiktning avses undersökning av människokroppens yttre och inre samt att prov tas från människokroppen och undersöks, med andra ord exempelvis urinprov, blodprov, salivprov och hårprov. Kroppsbesiktning får bl.a. användas vid misstanke om brotten bruk av narkotika enligt 1 § sjätte punkten och 2 § narkotikastrafflagen eller drograttfylleri enligt 4 § andra stycket lagen om straff för vissa trafikbrott.

Sammanfattningvis gäller att polisen kan utföra urinprov vid misstanke av förekomst av brott, såsom narkotikaanvändning eller rattfylleri.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Pearl Yeuki Ku ChiuRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo