Skyldighet att lämna uppgifter till bouppteckning

2017-04-26 i Bodelning
FRÅGA
Vad ska jag göra om jag misstänker att min ex ljuger (inte vill redovisa) sina tillgångar vid bouppteckning. samt ljuger om att han köpte en bil till mig.
SVAR

Hejsan! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det framgår inte av din fråga om du och din föredetta var gifta eller sambo.Äktenskapsbalkens regler om bodelningsförrättare i 17 kap. gäller dock i viss mån både för makar och sambor. (Se sambolagen 26 §) Om ni inte kommer överens om bodelningen kan du alltid ansöka hos domstol att bodelningsförrättare ska utses, se äktenskapsbalken 17 kap. 1 §. Då måste du och din föredetta måste solidariskt betala bodelningsförrättarens arvode. Men bodelningsförrättaren ska vid behov se till att bouppteckning görs. Om en make/sambo då underlåter att lämna uppgifter till bouppteckningen, får domstolen på ansökan av bodelningsförrättaren förelägga och döma ut vite. Det är alltså ett påtryckningsmedel för att maken/sambon ska lämna uppgifter.

En make/sambo är också skyldig att bekräfta riktigheten av en bouppteckning med ed inför domstolen, om den andra maken begär det. För detta ändamål får domstolen också förelägga och döma ut vite. Se äktenskapsbalken 17 kap. 5 §. För att få bouppteckningen beedigad inför domstol krävs inte att bouppteckningen har upprättats av bodelningsförrättare. Så om du inte vill ansöka om en bodelningsförrättare är det här det bästa alternativet.

Angående att ditt ex påstår att han köpt en bil till dig så bedömer jag att det är han som har bevisbördan för sitt påstående. Det är alltså han som får bevisa att han köpt den, t.ex. med hjälp av kvitton osv. Kan påpekas att om ni var sambor så utgör en bil inte samboegendom, varför den i så fall inte ska tas med i en bodelning. Hoppas att du har fått svar på dina frågor.

Vänligen

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2831)
2021-07-28 Har jag rätt till huset vid en bodelning?
2021-07-28 hur mycket ska man köpa ut sin sambo för vid kortvarig samboförhållande?
2021-07-26 Bodelning med internationella egendomar
2021-07-20 Kan en bodelning klandras om den ena partens psykiska ohälsa utnyttjades?

Alla besvarade frågor (94327)