FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt24/02/2022

Skyldighet att inställa sig vid kallelse om vi hamnar i krig?

Om sverige hamnar i krig. Måste man kriga om man gör värnplikten. Kan folk som gjort värnplikten bli kallade och är de lag att man måste va delaktig.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall du kan bli inkallad att tjänstgöra som soldat ifall Sverige hamnar i krig, med tanke på att du har gjort eller genomför värnplikten. Lagen som aktualiseras i detta fall är lagen om totalförsvarsplikt.

Totalförsvarsplikt gäller alla svenska medborgare som är mellan 16-70 år gamla enligt 1 kap § 2. Om du blir kallad att tjänstgöra i militären vid krig, är du således skyldig att inställa dig.

Om du inte inställer dig, kan du enligt 10 kap §§ 1-2 dömas till böter eller fängelse i högst 1 år. Enligt 10 kap § 6 kan det även hända att du hämtas genom polisens försorg om du misslyckas med att inställa dig utan giltiga skäl.

Vad som utgör giltiga skäl framgår i 10 kap § 6 st 2. Det kan exempelvis vara avbrott i den allmänna samfärdseln, sjukdom eller annan omständighet som du inte kunnat förutse, samt andra omständigheter som den beslutande myndigheten finner som en giltig ursäkt.

Ifall du är förhindrad att inställa dig till kallelsen, ska du enligt 2 kap § 5 genast anmäla det till den myndighet som har utfärdat kallelsen. I sådana fall bör du ha ett sjukintyg eller annat som kan styrka att du är förhindrad att inställa dig av giltiga skäl.

Sammanfattningsvis riskerar du att bli hämtad eller straffad om du inte inställer dig vid kallelse.

Om du har några vidare funderingar, är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen.

Vänliga hälsningar,

Samer MajidRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”