Skyldighet att identifiera sig inför en polisman

2019-02-28 i Polis
FRÅGA
HejUndrar om polisen har rätt att ta in någon till stationen för att man vägrar visa ID och att de säger att de misstänker att man döljer något när man vägrar visa ID. Anta också att polisen säger att man inte är misstänkt för något brott.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Om en okänd person vägrar att uppge namn och hemvist eller om hands uppgifter om detta kan antas vara osanna kan personen häktas om den på sannolika skäl är misstänkt för ett brott (24 kap. 2 § Rättegångsbalken). Det framgår av din fråga att personen inte är misstänkt därför skulle inte den paragrafen bli aktuellt i fallet. Dock finns det ett antal andra bestämmelser som skulle ge polisen rätt att omhänderta en person som vägrar att identifiera sig.

Om en okänd person anträffas av en polisman och om det finns särskild anledning att anta att han är efterspanad eller efterlyst och med stöd av lag skall berövas friheten vid anträffandet, får han omhändertas för identifiering, om han vägrar att lämna uppgift om sin identitet (14 § Polislagen).

Vidare har man en skyldighet att överlämna körkort eller ID-handling om man framför en körkortspliktigt fordon och en bilinspektör eller en polisman begär det (3 kap. 15 § Körkortslagen).

Utöver vad som ovan sagts, finns det ingen skyldighet per en person att identifiera sig inför en polisman.

Med Vänliga Hälsningar,

Megi Xukthi
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Har inte polisen rätt att avkräva ID på någon som bevittnat ett brott och ska förhöra denne?
2019-03-01 15:49
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Polis (214)
2019-08-17 Vilka rättigheter har jag om polisen förstör min egendom vid en husrannsakan?
2019-07-28 Polisens skyldighet att inleda en förundersökning
2019-07-15 Kan Polisen omhänderta vapen om man blir dömd för brott?
2019-07-11 Vad krävs för att omhändertas enligt 14 § polislagen?

Alla besvarade frågor (72228)