Skyldighet att ersätta trasig bandyhjälm

FRÅGA
Hej!Efter en bandymatch kastade en spelare son hjälm i isen. Mitt barn har sen slagit på hjälmen med sin klubba.Ca två veckor efter detta får vi hem ett krav om att vi ska betala den nya hjälmen som de blev tvungna att köpa eftersom den andra gick sönder.Vi har inte sett den gamla hjälmen och bad om att få hem den innan vi betalar. Men fick till svar att de inte längre har den kvar. Så vi vet inte om den är sönder och är den sönder så vet vi inte om den gick sönder pga av slaget eller för att den kastats i isen flertalet gånger.Vad gäller här? Är vi skyldiga att betala för nåt som vi inte ens sett är sönder?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad krävs för att en skyldighet att ersätta hjälmen ska uppkomma?
För att en skyldighet att betala ska uppkomma i detta fall krävs att personen stämmer er och yrkar på skadestånd för hjälmen och sedan att domstolen fastställer kravet på ersättning.

Så för att ni ska bli skyldiga att betala måste en domstol fastställa att det föreligger en skadeståndsskyldighet för er. I skadeståndsmål är det i regel den som påstår något i en tvist har att bevisa det. Således är det den skadelidande som ska att bevisa att en skada på hjälmen har uppkommit, att ert barn har varit vårdslös och att det finns ett tillräckligt orsakssamband mellan skadan på hjälmen och slaget från ert barn.

Om personen inte har kvar hjälmen och dessutom själv kastat den i isen flertalet gånger så är det väldigt tveksamt om denne skulle nå framgång med en skadeståndstalan.

Den andra spelarens krav
Att bara skicka ett "krav" till er räcker således inte för att någon skyldighet att betala ska uppkomma.

Hoppas detta svarade på din fråga.

Mvh,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?