Skyldighet att betala underhållsbidrag vid växelvis boende (varaktig boende?)

2017-10-24 i Underhåll
FRÅGA
Är man skyldig att betala fullt underhållsbidrag om barnet bor hos mamman under vardagar men hos pappan fredag till o med söndag.
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Regler om underhållsskyldighet och underhållsbidrag återfinns i 7 kap. föräldrabalken se här.

När ett barn bor hos mamman på vardagarna och hos pappan på fredag samt helgerna så anses barnet varaktigt bo hos båda föräldrarna i ett så kallat växelvis boende. Underhållsbidrag betalas som huvudregel inte ut vid växelvis boende (2 §). Däremot ska båda föräldrarna svara för deras underhållsskyldighet gentemot barnet. Föräldrarna ska bidra efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och deras samlade ekonomiska förmåga (1 §). Om en rikare förälder inte bidrar till underhållet i förhållande till dennes ekonomiska förmåga och således är försumlig i sin underhållsskyldighet, kan denne bli skyldig att fullfölja sin underhållsskyldighet genom så kallat underhållsbidrag (6 §). En förälder kan åläggas att betala underhållsbidrag efter ett beslut från domstol på ansökan av ena föräldern, föräldrarna kan också avtala om underhållsbidraget och underhållsskyldigheten. Underhållsbidragets storlek kan beräknas på ett ungefär med hjälp av försäkringskassans beräkningsverktyg, se här. Ett vägledande rättsfall från Högsta domstolen i NJA 2013 s. 955 redogör för hur underhållsskyldigheten bedöms vid växelvis boende, läs den av HD (justitieråden Ann-Christine Lindeblad, referent, Lena Moore, Ingemar Persson och Lars Edlund) meddelade domen i punkterna 1-14.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet Ercin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1089)
2021-09-08 Föräldrars underhållsskyldighet
2021-09-02 Underhållsskyldighet för omyndiga barn och dess egna barn
2021-08-31 Hur mycket ska man betala i underhåll till utflyttat barn?
2021-08-31 Hur förändras underhållsbidrag då barnet flyttar hemifrån? + Hur beräknas underhållsbidraget?

Alla besvarade frågor (95778)