Skyldighet att betala tillbaka felaktig utbetald lön

Har arbetsgivaren rätt att dra tillbaka en heltidslön som betalades ut av misstag för över ett år sedan under första månaden av min mammaledighet?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln

Huvudregeln är att den som mottagit en felaktig utbetalning ska betala tillbaka denna. Undantag till detta aktualiserar dock om den som mottagit utbetalningen varit i god tro samt om denne hunnit rätta sig efter denna. Detta är ej lagstadgat, utan framgår av praxis. Principen benämns condictio indebiti = återkravsrätt vid en felaktig utbetalning.

Undantaget

För att undantaget ska vara tillämpligt krävs att två rekvisit är uppfyllda:

* Du ska ha varit i god tro

* Du ska ha inrättat dig efter betalningen

Är ni i god tro över att utbetalningen var felaktig?

Den goda tron kan föreligga t.ex. om du inte själv kunnat räkna ut hur mycket du skulle få i lön och inte haft anledning att ifrågasätta arbetsgivarens uträkning. Det är lite oklart hur mycket, om alls, du arbetat den aktuella löneperioden. Du får en heltidslön och har uppenbarligen åtminstone arbetat mindre än så. Jag förutsätter att den utbetalda lönen är på samma summa som tidigare löneutbetalningar. Det torde innebära att det kan bli svårt att argumentera för att du är i god tro om du vet att du arbetat mindre än vanligt men ändock mottagit en liknande summa.

Det felaktiga beloppets storlek har betydelse. I det fall beloppet är väsentligt större än vad man kunnat förvänta sig kan det bli svårt att hävda god tro, medan om det är små marginaler det handlar om så blir det lättare att hävda god tro. Om kan anses varit medveten om att du fått för mycket i lön anses du ha varit i ond tro och då ska återbetalning ske.

Om din arbetsgivare kan styrka att ni haft full insikt om att utbetalningen varit felaktig kan arbetsgivaren med stöd av reglerna i Lagen om arbetsgivares kvittningsrätt (se här) dessutom ha rätt att kvitta beloppet mot framtida utbetalningar, d.v.s. dra av beloppet från kommande lön.

Har ni inrättat er efter betalningen?

Utifrån omständigheterna i frågan framgår det inte om du hunnit nyttja pengarna eller planerat att nyttja pengarna innan det att din arbetsgivare kontaktat dig angående den felaktiga utbetalningen.

Vid det fall ni hunnit nyttja eller planerat att nyttja pengarna genom att ha bokat en resa eller liknande när arbetsgivaren kontaktade dig bör du anses ha inrättat dig efter utbetalningen.

Om det är så att du har pengarna sparade på ett konto eller liknande bör du inte anses ha hunnit inrättat dig efter utbetalningen och ska då som regel återbetala beloppet.

Sammanfattning

En klarare bedömning än såhär kan jag dessvärre inte ge dig. Mitt förslag till dig är att du tar kontakt med din arbetsgivare och förklarar din ståndpunkt att du litat till att du fått rätt lön och har inrättat dig efter utbetalningen. Om din arbetsgivare håller fast vid återbetalningskravet kan du bestrida att du är betalningsskyldig men risken finns att, om din arbetsgivare tar ärendet vidare, att du inte kan ansetts ha hunnit inrätta dig efter betalningen.

Vänligen,

Joakim SynnergrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”