Skyldighet att betala för barns skadegörelse

Min son och hans kompis förstörde blommor hemma hos en annan kompis. Det låg blommor och jord överallt i deras trädgård. Vi städade upp allt och erbjöd oss att betala för blommorna. Ägaren till huset skickar då ett sms med kostnad på 9 blommor för 1200:-, rengörning av stenplattor 1500:- och fönsterputs 600:- hennes uträkning kom utan några underlag och jag är själv insatt i blommor och vet att det var överpriser plus att det stod växter som vi inte ens hade sett finnas i trädgården. Vi tog foton på alla växter som blivit förstörda. Vi erbjöd oss även att putsa hennes fönster och spola av plattorna men hon vägrar komma med en tid som funkar för oss alla, vi får förslag på 07-11på en måndag och kan vi inte den tiden får vi inte rengöra något, och vill bara att vi ska swisha henne för detta direkt. Har hon verkligen rätt att kräva oss på detta om vi erbjudit oss att återställa det hon vill ha fixat? Samt betala för blommorna trots att det är påhittade summor och antal?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer först gå in lite på vad det är din son har gjort och sedan vad du kan förvänta dig.

För brott är brottsbalken tillämplig. Beroende på hur skadan på trädgården uppkommit så har din son uppfyllt kraven för skadegörelse (12 kap. 1 § BrB) då han har förstört eller skadat egendom till men för någon annan. Eftersom värdet på det skadade är ringa så torde det dock bli fråga om åverkan (12 kap. 2 § BrB). Dock så kan han inte dömas till något straff för detta ifall han är under 15 år (1 kap. 6 § BrB). Är han över 15 år så kan han visserligen dömas, men straffvärdet för en åverkan är endast böter. Dessutom tas sådan här fall av skadegörelse upp till åtal endast om det är motiverat från allmän synpunkt (12 kap. 6 § BrB)

För den här skadegörelsen kräver nu din granne kompensation. Vad som är viktigt att poängtera här är att din granne inte har "rätt" att kräva pengar av dig utanför de regler som rättsordningen ställer upp. Du är alltså inte skyldig att betala de kostnader som din granne kräver. Däremot så kan din granne väcka ett skadeståndsanspråk mot din son enligt skadeståndslagen (förkortad SKL, här). Enligt 2 kap. 1 § SKL ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada ersätta skadan. Denna ersättning är det egentligen du som blir skyldig att betala då du är vårdnadshavare till barnet (3 kap. 5 § SKL) och skadan uppkommit genom brott. Det finns emellertid en jämkningsregel i 2 kap. 4 § SKL som säger att den som vållat skada innan hen fyllt 18 ska ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till hans ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter. Huruvida det hade blivit aktuellt att jämka skadeståndsbeloppet är svårt för mig att säga, men uppsåtliga brott (i detta fall att din son begått skadegörelsen med vilje) ska i regel inte jämkas. Det ska även poängteras att du inte har någon rätt att själv råda bot på skadan som uppkommit.

För att din granne ska kunna utkräva skadestånd så behöver hen väcka talan mot din son i tingsrätt, alternativt hade ett skadeståndsanspråk kunnat väckas i samband med ett brottmål avseende skadegörelsen, vilket som tidigare nämnt knappast kommer på fråga i detta fall. I min mening hade ett sådant anspråk antagligen gått vägen för din granne, då det verkar som att ni alla verkar rätt klara med att din son begått skadegörelsen. Vad som är bäst för dig att göra är alltså svårt för mig att säga. Du är inte skyldig att godta det belopp som din granne utkräver, men alternativet att föra tvistemål om saken hade antagligen blivit ännu dyrare. Domstolen hade troligtvis försökt få er att förlikas om summan innan målet tagits upp i rätten.

Hoppas detta besvarade din fråga!

MVH,

Fredrik HolmströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skadeståndsrätt och Skadestånd på grund av brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”