Skyldig att betala mer än 1573 kr i underhåll?

2016-06-07 i Underhåll
FRÅGA
Jag och min exfru har delad vårdnad men hon har barnen mest eftersom jag jobbar på sjön, när jag är hemma har jag dom på helgerna eftersom dom bor 5 mil från där jag bor, jag betalar fullt underhåll när jag jobbar och gör avdrag för det som jag har dom när jag är hemma. Måste jag kompensera min exfru när hon vabbar och får ut mindre i lön då hon i princip alltid har barnen varje skoldag? Tacksam för svar!
SVAR

Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Frågor om underhåll regleras främst i 7 kap. i Föräldrabalken (FB), men finns även i 17-19 kap. i Socialförsäkringsbalken (SFB).

Underhåll
Till dess att barnen är 18 år skall både du och din exfru som huvudregel svara för underhåll för dem efter var och ens förmåga, se FB 7:1 st. 1. Går barnen i skolan (gymnasiet) efter denna tidpunkt, är ni underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock senast tills barnen fyllt 21 år, se FB 7:1 st. 2.

Vid beaktande av FB 7:1 tar man hänsyn till barnets behov och även hur föräldrarnas ekonomiska förmåga ser ut. Har den ena föräldern det bra ställt ekonomiskt har barnet rätt till samma ekonomiska standard även fast den bor hos den andra föräldern som kanske inte har samma ekonomiska standard.

Skillnaden mellan underhållsbidrag och underhållsstöd
Underhållsbidrag är ett individuellt belopp som den bidragsskyldige föräldern kan betala och som fastställs genom dom eller avtal, FB 7:2 st. 2. Underhållsstöd är däremot ett fast belopp på 1573 kr som Försäkringskassan betalar ut varje månad till den förälder där barnen bor stadigvarande hos och därefter riktar de betalningsanspråk mot den bidragsskyldige föräldern, se FB 7:2 st. 1 p. 2.

Här saknar jag omständigheter på om du betalar underhållsbidrag eller underhållsstöd till dina barn. Däremot kommer jag att utgå från att du betalar underhållsstöd då du säger att du betalar fullt underhållsstöd (Underhållsbidraget har inget maxbelopp). Underhållsstödet är i praktiken den vanligaste formen av underhåll. Detta är problematiskt eftersom att underhållsstödet i många fall är ett lägre belopp än underhållsbidraget.

Skyldig att betala mer än 1573 kr i underhåll?
Eftersom att du betalar underhållsstöd genom Försäkringskassan är din underhållsskyldighet fullgjord och din exfru kan inte kräva av dig att du ska betala mer, FB 7:2 a. Däremot är du enligt lag underhållsskyldig gentemot dina barn och har ett ansvar som vårdnadshavare att tillgodose deras behov även fast de inte bor hos dig varje dag, FB 6:2, 7:1 och 7:2. Underhållsstödet på 1573 kr utgör endast ett minimum från Försäkringskassan och många gånger sträcker sig barnens behov utöver detta belopp.

Råd
I det fall du känner att du vill bidra med mer för att tillgodose dina barns behov när de bor hos din exfru kan ni genom ett muntligt eller skriftligt avtal komma fram till hur mycket du ska betala i underhållsbidrag till henne. Underhållsbidraget är ett individuellt belopp som den bidragsskyldige föräldern kan betala istället för underhållsstödet och som fastställs genom dom eller avtal, FB 7:2 st. 2.

En god idé är att prata med varandra och komma fram till något som funkar för er båda och som framförallt funkar för era barn, FB 6:1 och FB 6:2 a. Här kan viss ledning fås av Konsumentverkets beräkningar av vad barn i olika åldrar kostar varje månad, se här.

Vi på Lawline samarbetar med erfarna familjerättsjurister som du kan komma i kontakt med om du har fler frågor angående underhållsstöd. Du kan boka tid direkt på lawline.se/boka.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen.

Vänligen,
Emma Furwed
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll