Skyldig att betala fakturor?

FRÅGA
har haft enl företaget en gratis mail serv sen2011 och nu fick jag 2021 en inkassokrav som jag betalade men det är två fakturer till som dom vill ha betalt för 2019 0ch 2020jag stängde firman 2018 dom säger att dom skickad mail och post men jag har inte sett något dom skulle ha skickat info om att de tar betalt from.2019 jag har inte sett några villkor eller avtal från dom nu tvistar vi vem som har rätt Jag har för ca 15år sedan avslutat ett webbhotell konto sen dess har jag inte haft någon samröre med företaget
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Är du skyldig att betala?

För att utreda om du måste betala de fakturor som ni tvistar om måste det först utredas huruvida det föreligger ett avtalsförhållande mellan er. Du anger att ni tidigare hade ett avtal (webbhotellet) som sedan avslutades. Som jag förstår din fråga har du de senaste åren endast nyttjat en gratistjänst. Du kan därför inte anse uttryckligen ha ingått ett avtal med företaget, varken muntligt eller skriftligt.

Huvudregeln är att man blir bunden till ett avtal genom en aktiv handling. Det är dock i vissa fall möjligt att bli bunden till ett avtal genom passivitet, Om en person uppmanar en annan person att avge ett anbud (ett erbjudande) och därefter inte anger om denne accepterar anbudet blir uppmanaren bunden vid anbudet genom passiviteten (9 § avtalslagen). Det är dock viktigt att uppmanaren genom sitt eget handlande har framkallat anbudet, och regeln är därför inte tillämplig när någon aktör skickar ut "utbud" för att visa vad denne kan erbjuda (vanliga marknadsföringsåtgärder). Inget i din fråga tyder på att du har uppmanat företaget att lämna ett anbud till dig som du sedan har förhållit dig passiv till.

Sammanfattning och råd

Utifrån de uppgifter som du anger är min bedömning att det inte föreligger något avtalsförhållande er emellan, varken till följd av ett muntligt/skriftligt avtal eller genom passivitet. Du är därför inte skyldig att betala fakturorna - helt enkelt för att du inte har ingått något avtal med företaget eller nyttjat någon sådan tjänst. Mitt råd till dig är därför att du bestrider fakturorna. Företag vänder sig i vissa fall till inkassobolag för att få hjälp med att kräva in betalningen. Om du får ett inkassokrav betyder det inte att du måste betala eller att du har fått eller kommer att få en betalningsanmärkning. Du kan bestrida ett inkassokrav på samma sätt som du bestrider en vanlig faktura, men du behöver skicka bestridandet till inkassobolaget som har skickat kravet. Det är viktigt att alla dina bestridanden är skriftliga, antingen genom mail eller genom brev som du skickar rekommenderat, så att du vid behov kan bevisa att du inte bara har struntat i att betala. Om företaget då skulle ta ärendet vidare till Kronofogden, som i sin tur skickar ett betalningsföreläggande kan du bestrida även detta. Kronofogden kommer då inte göra någon materiell prövning av tvisten och om företaget vill driva processen vidare måste det väcka talan om saken i domstol.

Om du har några frågor om mitt svar får du gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se.

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Herhold
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (422)
2021-12-31 Arbetsgivaren har betalat ut för mycket i lön - återbetalningsskyldig?
2021-11-29 Lån för att betala någon annans skulder
2021-11-05 Skyldig att betala fakturor?
2021-09-30 Återbetalningsskyldighet pga av misstag för låga räkningar ?

Alla besvarade frågor (98564)