Skyldig att återbetala lön?

2017-11-19 i Fordringar
FRÅGA
Jag jobbade åt ett bemanningsföretag i början av året som timanställd, uppdraget var åt ett företag som fakturagranskare. Arbetet avslutades i mars och lönen betalades ut som den skulle. Nu under hösten får jag brev om återkrav på ca: 900 kr. Dom anser att jag har fått för mycket, uppdragsgivaren har "backat" lön för nån period. Jag tycker att summan är löjligt liten för att en återbetalning skall vara aktuell, i den lön jag fick så är den ju knappt märkbar. Vad gäller rättsligt? är jag skyldig att betala tillbaka?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

I det fall som du beskriver anser din arbetsgivare att du har fått en felaktig utbetalning av lön och att de därför har rätt att kräva tillbaka den överskjutande summan. Det finns inga lagregler som behandlar den här frågan, istället får vi titta på den juridiska principen condictio indebiti.

Principen om condicitio indebiti innebär som utgångspunkt att det finns en återkravsrätt för den som har betalat ut mycket pengar. Som utgångspunkt har alltså bemanningsföretaget rätt att kräva tillbaka pengarna. Det finns dock ett viktigt undantag som kan bli aktuellt i ditt fall. Om du har mottagit pengarna i god tro, utan att ha någon anledning att känna till att du fick 900 kronor för mycket, så har inte bemanningsföretaget rätt att kräva pengarna tillbaka.

Du är alltså inte skyldig att betala tillbaka om du har varit i god tro när du fick dem tidigare i år. Bedömningen om du har varit i god tro måste göras med hänsyn till alla omständigheter i fallet. Av betydelse är bland annat hur lönebeskedet du fått varit utformat och om det borde ha gett upphov till misstankar om att du fått för mycket pengar, se tex resonemanget i domen från AD 2006 nr 105. I ditt fall är det också av relevans att det rör sig om en förhållandevis liten summa (900 kr) och att det har gått drygt ett halvår sen du fick din sista lön. Dessa fakta tyder på att du inte borde ha misstänkt något och därmed varit i god tro om att du fått rätt lön.

Utifrån din beskrivning är min bedömning att du har varit i god tro och att bemanningsföretaget därmed inte kan kräva pengarna tillbaka. Detta gäller så länge inte du har haft några skäl att misstänka att du fått för mycket betalt. Min rekommendation är att du hör av dig till bemanningsföretaget och bestrider återkravet. Genom att berätta för dem att du varit i god tro, p g a den lilla summan och lönebeskedets utformning, borde de inse att de inte kan kräva pengarna tillbaka. Om de envisas med att kräva pengarna tillbaka kan du stå på dig och fortsätta bestrida fakturor och krav som riktas mot dig. Det är i så fall viktigt att du hela tiden svarar på kravbrev som kommer, om du missar att svara kan resultatet bli att du blir betalningsskyldig fastän du varit i god tro.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Henrik Ärnlöv
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (839)
2021-11-29 Sälja muntliga skulder
2021-11-20 Vad gäller kring preskription av fordringar och hur kort får egentligen förfallotiden vara?
2021-11-16 När preskriberas gamla fakturor?
2021-11-14 Finns det något lagligt avtal vi kan använda oss av om min sambo vill köpa min husbil?

Alla besvarade frågor (97478)