FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTSkuld31/07/2021

Skyddar jag min fru från att betala min skulder vid min bortgång om vi skiljer oss?

Om jag väljer skilsmässa skyddar det min fru för mina skulder om jag avlider

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i äktenskapsbalken (ÄB) och aktualiserar bestämmelser i utsökningsbalken (UB).

Jag förstår din fråga som att du undrar om det är mer fördelaktigt för din fru att ni är skilda vid din bortgång gällande dina skulder.

Din fru svarar inte för dina skulder

Varje make råder över sin egendom och svarar för sina egna skulder (1 kap. 3 § ÄktB). Din fru kommer alltså inte ha någon skyldighet att stå för dina skulder och tvingas betala dessa.

Dina skulder påverkar er bodelning när giftorättsgods fördelas mellan dig och din fru

Dina skulder kan dock påverka er gemensamma eventuella bodelning. Bodelning kan ske vid både skilsmässa och dödsfall av en make (1 kap. 5 §). En bodelning innebär att all er egendom som förvandlats till giftorättsgods när ni ingick ert äktenskap kommer att delas lika (7 kap. 1 § ÄktB, 10 kap. 1 § ÄktB).

Dina skulder ska som huvudregeln täckas av ditt egna giftorättsgods innan en fördelning sker (11 kap. 2 § första stycket ÄktB). När dina skulder fått täckning, läggs din och din frus giftorättsgods samman och delas lika mellan er (11 kap. 3 § ÄktB). Det innebär att ju större skulder du som make har, desto mindre bidrar du till fördelningen och desto mindre kommer din fru att få.

Om du blir föremål för en utmätning finns det en risk för att din och din frus gemensamma egendom säljs

Om du skulle få problem med att betala lån eller skulder skulder kan din fru påverkas av din utmätning. En utmätning innebär kortfattat att Kronofogden säljer din egendom så att du får in pengar som du kan betala skulden med. Lös egendom får utmätas om det framgår att den tillhör dig som är skuldsatt (4 kap. 17 § UB). Om du och din fru bor tillsammans kan det vara svårt att avgöra om det är du eller din fru som äger egendomen som ska säljas. Det finns en presumtionsregel som anger att om den skuldsatta är gift och varaktigt sammanbor med sin make, anses gäldenären vara ägare till egendomen om det inte görs sannolikt att egendomen ägs av båda eller styrks att den ägs av andra maken (4 kap. 19 § UB). Det innebär att Kronofogden kan utmäta det du och din fru har i hemmet om inte bryter presumtionen. Att spara kvitta och liknande kan underlätta för er med bevisning om vem som äger vad.

Sammanfattningsvis ansvarar inte din fru för dina skulder vid din bortgång. Du behöver alltså inte vara orolig för att din fru ska behöva beteala dina skulder när du avlider. Dina skulder kan däremot påverka en eventuell bodelning mellan er. Om du inte kan betala dina skulder finns det även en risk för att er egendom utmäts av kronofogden och säljs. En skilsmässa skyddar alltså din fru endast om du blir föremål för utmätning och ni inte bor tillsammans.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa en ny fråga om det är något mer du undrar över!

Med vänliga hälsningar,

Chantal KryouRådgivare
Hittade du inte det du sökte?