Skydd för tidsbegränsad anställning när arbetsgivaren har arbetsbrist

FRÅGA
Vid nedläggning av en het och det blir övertalig personal. När det gäller vikariat så har dom en tidsbegränsadanställning. Räknas dom med i övertalighet och är dom med i turordningen som kommer att bli?
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag går nedan igenom reglerna som finns i Lagen om anställningsskydd (LAS). Andra regler kan finnas i arbetsgivarens kollektivavtal och då gäller de.

Grundregeln för tidsbegränsade anställningar är att de bara kan avslutas genom avsked eller genom att tiden för anställningen gått ut om inte annat avtalats i anställningskontraktet (4 § LAS).

Huvudregeln när arbetsgivaren inte längre behöver tjänsten är att personer med tidsbegränsade anställningar får jobba kvar tiden ut. Då gäller inte turordningsreglerna.

Rätten att bli återanställd inom 9 månader om nya tjänster kommer tillbaka, den så kallade företrädesrätten gäller dock även tidsbegränsade anställningar (25 § LAS). Då krävs att man varit anställd i sammanlagt 12 månader de senaste tre åren och att du anmäler intresse.

Detta är huvudreglerna, det kan alltså förekomma undantag.

Hoppas du är nöjd med svaret.

Franck Olofsson
Fick du svar på din fråga?